Onderhoudscontract hoofdvaarweg Lemmer-Delfszijl

DPI heeft Dynniq ondersteund in het omgevingsmanagement op het onderhoudscontract hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Kenmerkend waren de vele verschillende stakeholders met verschillende belangen. Voor onze omgevingsmanager was dit de uitdaging om de stakeholders tevreden te houden. Daarnaast was DPI verantwoordelijk voor: het aanvragen van vergunningen en (scheepvaart)verkeersmaatregelen en de coördinatie van neven opdrachtnemers en onderaannemers op de bruggen en sluizen binnen het areaal.

 

Overkluizing A12 Malieveld

In Den Haag bouwen wij aan een groene stadsentree. DPI’ers Roland en Max ondersteunen GEBR. SCHOULS BV te Leiden als Manager Projectbeheersing en Omgevingsmanager op het project Overkluizing A12 Malieveld. Wij bouwen een complex kunstwerk over het laatste stukje A12, dichtbij het centrum van Den Haag. Daarbij zijn veel stakeholders betrokken met uiteenlopende belangen. Dat maakt het project mooi en uitdagend.

 

Prestatiecontract Rijntakken

Van den Herik voert 2,5 jaar lang het onderhoud uit op delen van de Bovenrijn, Waal, Nederrijn en Lek voor Rijkswaterstaat. DPI is betrokken in de rollen van System Engineer, Risicomanager en Oplevercoördinator. Vanuit deze verantwoordelijkheid creëren we de handvatten om aantoonbaar resultaat te leveren en brengen we de interne raakvlakken in beeld om van daaruit de interne processen en de samenwerking te helpen verbeteren.

 

Skatepark USZ Amsterdam

Op Zeeburgereiland zijn we onder Uav-gc bezig met de bouw van de grootste skatepark van Nederland. Deze technisch uitdagende skatebaan met internationale aantrekkingskracht voor skaters maken we samen met onze klant SkateOn. Het Skatepark wordt omringd door een ‘groen’ park gemaakt door KWS en Holland scherm. Het skatepark en de parkachtige omgeving vormen samen de Urban Sport Zone.  Bekijk hier de film.

 

4 Poldergemalen Hoogheemraadschap van Rijnland

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland is DPI namens aannemingsmaatschappij VOBI te Vinkeveen betrokken bij het contract 4 poldergemalen. DPI is verantwoordelijk voor de project en procesbeheersing om te komen tot een aantal nieuwe gemalen. Hiermee garanderen we voor een aantal polders van Nederland droge voeten voor de komende 50 jaar en ondersteunen we de oplossing aan de gevolgzijde van Klimaatverandering.

De Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan vormt de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en de centrumring van Den Haag. De nieuwe weg vergroot de bereikbaarheid rondom Den Haag en is een alternatieve toegangsroute naast de Utrechtsebaan. DPI is tijdens de realisatiefase aangesloten bij de projectbeheersing op het project. Binnen het procesteam zijn wij als DPI verantwoordelijk voor de risicocoördinatie en SE-coördinatie. (Foto: Frank Jansen)

 

Groot Onderhoud Tunnel Dordtse Kil (Kiltunnel)

Met het groot onderhoud (2021-2022) werkt het Wegschap (het enige in Nederland) samen met Combinatie sKILs (Mourik-Dynniq) aan een toekomstbestendige Kiltunnel. In de in oktober 2019 gestarte bouwteamfase bundelen de Bouwteampartners vanuit verschillende disciplines hun krachten om tot de best uitvoerbare oplossingen te komen. Als DPI hebben wij samen met sKILs het winnende Plan van Aanpak geschreven en zijn nu aan zet om deze aanpak in praktijk te brengen. DPI is van toegevoegde waarde voor het (bouwteam)procesmanagement. 

 

Hoogspanningsverbinding NW380 Vierverlaten- Eemshaven

DPI voert prestatiegerichte projectbeheersing uit voor BAM voor een vast bedrag. Onze focus ligt op de prestatie van: een beheersbaar project, een goed rendement voor onze klant BAM, een tevreden Opdrachtgever (TenneT) en goede samenwerking. Alleen dan profiteert DPI mee. Deze samenwerking met BAM is dé stap in prestatiegericht en risicodragend participeren in projecten.

 

Herinrichting Vijzelstraat

Als sluitstuk van project ‘De Rode Loper’ voert Max Bögl Nederland B.V. in opdracht van Gemeente Amsterdam het project Herinrichting Vijzelstraat uit. DPI levert een bijdrage aan het IPM-team van Max Bögl in de rollen van Manager Projectbeheersing en Omgevingsmanager. DPI is vanaf de tenderfase betrokken bij het project.

 

Dijkverbetering Zoetermeer

DPI ondersteunt het Hoogheemraadschap van Rijnland bij de verbetering van de waterkering langs de Voorweg en Wilsveen in Zoetermeer. Wij zijn gevraagd om vanuit onze expertise op het gebied van omgevingsmanagement de ‘Keukentafelgesprekken’ te voeren en deze te verwerken in een Klant-Eisen Specificatie (KES).

 

Amstelveenlijn

De Amstelveenlijn, de voormalige sneltram 51, wordt vernieuwd. En dat is hard nodig. De lijn was, nagenoeg in zijn huidige vorm, in gebruik sinds 1990 en uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het regionale openbaar vervoer. Voor de Amstelveenlijn houden wij ons bezig met werkpakketmanagement en de coördinatie van het op en afleveren.

Schiphol Landside Infrastructure

De komende jaren investeert Schiphol miljarden om klaar te zijn voor de toekomst. Onderdeel van deze investeringen zijn de bouw van een nieuwe pier en een nieuwe terminal.
In voorbereiding hierop voert BAM het project Schiphol Landside Infrastructure uit. DPI ondersteunt BAM op dit project en vervult de functies Systems Engineer en Riskmanager binnen het projectteam.

Afsluitdijk

Van 2018 – 2022 wordt door het consortium LevveL bestaande objecten op de Afsluitdijk grondig gerenoveerd en nieuwe objecten gebouwd. Het DBFM contract beslaat, na de renovatie- en realisatieperiode van 4 jaar, een periode van 25 jaar onderhoud en instandhouding aan de nieuwe- en gerenoveerde objecten op de Afsluitdijk. Van uit onze OMA-expertise dragen wij bij aan de onderhoudbaarheid en instandhouding van de objecten op de afsluitdijk.

Onderhoudsmanagementsysteem Lemmer-Delfszijl

DPI heeft Dynniq ondersteund in het ontwikkelen van een allesomvattend Onderhoudsmanagementsysteem (OMS), waarmee de voorspelbaarheid van onderhoudstaken gemaximaliseerd wordt. Wij hebben daar onze expertise op het gebied van assetmanagement en onderhoudssystemen toegepast om de benodigde software te ontwikkelen en de juiste gegevens uit de organisatie te verzamelen om het systeem werkzaam te krijgen.

Onderhoudscontract hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

DPI ondersteunt Dynniq in het omgevingsmanagement op het onderhoudscontract hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Bij het project zijn vele verschillende stakeholders met verschillende belangen betrokken. Voor de omgevingsmanager de uitdaging om de stakeholders tevreden te houden. Daarnaast is de omgevingsmanager verantwoordelijk voor: het aanvragen van vergunningen en (scheepvaart)verkeersmaatregelen en de coördinatie van neven opdrachtnemers en onderaannemers op de bruggen en sluizen binnen het areaal.

 

Overkluizing A12 Malieveld

In Den Haag bouwen wij aan een groene stadsentree. DPI’ers Roland en Max ondersteunen GEBR. SCHOULS BV te Leiden als Manager Projectbeheersing en Omgevingsmanager op het project Overkluizing A12 Malieveld. Wij bouwen een complex kunstwerk over het laatste stukje A12, dichtbij het centrum van Den Haag. Daarbij zijn veel stakeholders betrokken met uiteenlopende belangen. Dat maakt het project mooi en uitdagend.

 

Prestatiecontract Rijntakken

Van den Herik voert 2,5 jaar lang het onderhoud uit op delen van de Bovenrijn, Waal, Nederrijn en Lek voor Rijkswaterstaat. DPI is betrokken in de rollen van System Engineer, Risicomanager en Oplevercoördinator. Vanuit deze verantwoordelijkheid creëren we de handvatten om aantoonbaar resultaat te leveren en brengen we de interne raakvlakken in beeld om van daaruit de interne processen en de samenwerking te helpen verbeteren.

 

Skatepark USZ Amsterdam

Op Zeeburgereiland zijn we onder Uav-gc bezig met de bouw van de grootste skatepark van Nederland. Deze technisch uitdagende skatebaan met internationale aantrekkingskracht voor skaters maken we samen met onze klant SkateOn. Het Skatepark wordt omringd door een ‘groen’ park gemaakt door KWS en Holland scherm. Het skatepark en de parkachtige omgeving vormen samen de Urban Sport Zone.

 

4 Poldergemalen Hoogheemraadschap van Rijnland

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland is DPI namens aannemingsmaatschappij VOBI te Vinkeveen betrokken bij het contract 4 poldergemalen. DPI is verantwoordelijk voor de project en procesbeheersing om te komen tot een aantal nieuwe gemalen. Hiermee garanderen we voor een aantal polders van Nederland droge voeten voor de komende 50 jaar en ondersteunen we de oplossing aan de gevolgzijde van Klimaatverandering.

DPI op de Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan vormt de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en de centrumring van Den Haag. De nieuwe weg vergroot de bereikbaarheid rondom Den Haag en is een alternatieve toegangsroute naast de Utrechtsebaan. DPI is tijdens de realisatiefase aangesloten bij de projectbeheersing op het project. Binnen het procesteam zijn wij als DPI verantwoordelijk voor de risicocoördinatie en SE-coördinatie. (Foto: Frank Jansen)

 

Groot Onderhoud Tunnel Dordtse Kil (Kiltunnel)

Met het groot onderhoud (2021-2022) werkt het Wegschap (het enige in Nederland) samen met Combinatie sKILs (Mourik-Dynniq) aan een toekomstbestendige Kiltunnel. In de in oktober 2019 gestarte bouwteamfase bundelen de Bouwteampartners vanuit verschillende disciplines hun krachten om tot de best uitvoerbare oplossingen te komen. Als DPI hebben wij samen met sKILs het winnende Plan van Aanpak geschreven en zijn nu aan zet om deze aanpak in praktijk te brengen. DPI is van toegevoegde waarde voor het (bouwteam)procesmanagement. 

 

Hoogspanningsverbinding NW380 Vierverlaten- Eemshaven

DPI voert prestatiegerichte projectbeheersing uit voor BAM voor een vast bedrag. Onze focus ligt op de prestatie van: een beheersbaar project, een goed rendement voor onze klant BAM, een tevreden Opdrachtgever (TenneT) en goede samenwerking. Alleen dan profiteert DPI mee. Deze samenwerking met BAM is dé stap in prestatiegericht en risicodragend participeren in projecten.

 

Herinrichting Vijzelstraat

Als sluitstuk van project ‘De Rode Loper’ voert Max Bögl Nederland B.V. in opdracht van Gemeente Amsterdam het project Herinrichting Vijzelstraat uit. DPI levert een bijdrage aan het IPM-team van Max Bögl in de rollen van Manager Projectbeheersing en Omgevingsmanager. DPI is vanaf de tenderfase betrokken bij het project.

 

Dijkverbetering Zoetermeer

Dpi ondersteunt het Hoogheemraadschap van Rijnland bij de verbetering van de waterkering langs de Voorweg en Wilsveen in Zoetermeer. Wij zijn gevraagd om vanuit onze expertise op het gebied van omgevingsmanagement de ‘Keukentafelgesprekken’ te voeren en deze te verwerken in een Klant-Eisen Specificatie (KES).

 

Amstelveenlijn

De Amstelveenlijn, de voormalige sneltram 51, wordt vernieuwd. En dat is hard nodig. De lijn was, nagenoeg in zijn huidige vorm, in gebruik sinds 1990 en uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het regionale openbaar vervoer. Voor de Amstelveenlijn houden wij ons bezig met werkpakketmanagement en de coördinatie van het op en afleveren.

Schiphol Landside Infrastructure

De komende jaren investeert Schiphol miljarden om klaar te zijn voor de toekomst. Onderdeel van deze investeringen zijn de bouw van een nieuwe pier en een nieuwe terminal.
In voorbereiding hierop voert BAM het project Schiphol Landside Infrastructure uit. DPI ondersteunt BAM op dit project en vervult de functies Systems Engineer en Riskmanager binnen het projectteam.

Afsluitdijk

Van 2018 – 2022 wordt door het consortium LevveL bestaande objecten op de Afsluitdijk grondig gerenoveerd en nieuwe objecten gebouwd. Het DBFM contract beslaat, na de renovatie- en realisatieperiode van 4 jaar, een periode van 25 jaar onderhoud en instandhouding aan de nieuwe- en gerenoveerde objecten op de Afsluitdijk. Van uit onze OMA-expertise dragen wij bij aan de onderhoudbaarheid en instandhouding van de objecten op de afsluitdijk

Onderhoudsmanagementsysteem (OMS)  Lemmer-Delfszijl

DPI heeft Dynniq ondersteund in het ontwikkelen van een allesomvattend Onderhoudsmanagementsysteem (OMS), waarmee de voorspelbaarheid van onderhoudstaken gemaximaliseerd wordt. Wij hebben daar onze expertise op het gebied van assetmanagement en onderhoudssystemen toegepast om de benodigde software te ontwikkelen en de juiste gegevens uit de organisatie te verzamelen om het systeem werkzaam te krijgen.