Werken in bouwteam: hoe voorspelbaarder hoe leuker

Kernwoorden
bouwteam, UAVgc, samenwerking
Auteur
Kees van der Sar

Een belangrijke opgave voor een bouwteam is risicobeheersing. Het samen beheersen van risico’s leidt tot een voorspelbare en kwalitatief goede uitvoering van een project. Maar hoe krijg je dat voor elkaar als je gewend bent aan het (samen)werken in UAVgc-contracten? Lukt het om gezamenlijk  verantwoordelijkheid te nemen voor risico’s, ook als het spannend wordt om de projectdoelstellingen te behalen?

Verschil UAVgc-contract en bouwteam
Bij UAVgc-projecten richt de opdrachtnemer zich op het voorkomen van opdrachtnemersrisico’s. Hij moet al in een vroeg stadium zijn risicoprofiel inschatten en als onderdeel van zijn aanbieding afprijzen. Pas tijdens het project wordt duidelijk of dit risicoprofiel past bij het project en de aanbieding. Een tegenvaller ligt zomaar op de loer. Als de opdrachtnemer tijdens het project risico’s identificeert waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kan het aantrekkelijk zijn om deze risico’s pas te melden als dat helpt om een verkeerde inschatting van het risicoprofiel te herstellen.

Een bouwteamcontract heeft als doel dat opdrachtgever en opdrachtnemer de risico’s gezamenlijk beheersen voordat de uitvoering begint. In de bouwteamfase zijn er geen opdrachtgevers- dan wel opdrachtnemersrisico’s, er zijn alleen risico’s die het project en daarmee de projectdoelstellingen kunnen bedreigen. Het bouwteam staat voor de opgave om de uitvoeringsfase zodanig voor te bereiden dat het risicoprofiel voor beide partijen zo veel mogelijk wordt verlaagd, passend bij de projectdoelstellingen. Dit voorkomt dat er in de uitvoeringsfase strategische risicospelletjes worden gespeeld om tegenvallers te herstellen, zoals bij ‘traditionele’ contracten gebeurt.

Voorbij het wij/zij-denken
Samen risico’s beheersen lukt alleen als je elkaar begrijpt. Daarom is het belangrijk om bij de start van het bouwteam de tijd te nemen om elkaar echt te leren kennen en om oude denkpatronen, zoals het wij/zij-denken, los te laten. Vaak wordt deze kennismaking gefaliciteerd door een coach, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de samenwerking. Dat helpt, maar is niet genoeg. Met samenwerking alleen beheers je namelijk geen risico’s.

De coaching van projectteam, ongeacht of het een bouwteam- of een UAVgc-project is, moet veel inhoudelijker gericht zijn. De kern is dat teams elkaar helpen de risico’s te managen en samen te acteren als risico’s daadwerkelijk optreden. Op die manier zorgen de teamleden er gezamenlijk voor dat de opdrachtgever eerlijk werk krijgt met de best mogelijke kwaliteit, en de opdrachtnemer een eerlijke prijs.

Samen verantwoordelijkheid nemen voor elkaars risico’s; dat is het uitgangspunt. Als het bouwteam daar gezamenlijk achter staat, zijn strategische risicospelletjes niet meer nodig. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer behalen dan winst. Als er een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat, worden projecten voorspelbaar, zijn er geen issues en is risicomanagement eigenlijk maar een saai spel. Wat ons betreft: hoe voorspelbaarder, hoe leuker.

Benieuwd naar waarom en hoe wij als dpi dit samen met de markt borgen? Neem contact op met ons op.

 

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven