Natuurlijk succes bij onderhoudscontract Uiterwaarden!

Opdrachtgever
Dura Vermeer en Brunel
Periode
augustus 2021 - januari 2022
Expertise
Tender, Asset en Samenwerking
  • Samenwerking
  • Vitale Infrasector
  • 2-fase Contract

Een maandenlange samenwerking met Dura Vermeer, Brunel en dpi heeft geleid tot een winnende aanbesteding voor het onderhoudscontract van de Uiterwaarden voor perceel IJssel. Voor het eerst is het principe van een 2-fasen contract toegepast op een doorlopend onderhoudscontract, met een samengevoegd projectteam van Rijkswaterstaat en de opdrachtpartners. Dit unieke karakter van deze opgave was terug te zien in de aanbestedingsprocedure. Namelijk; als uitgangspunt gelijkwaardigheid tussen Rijkswaterstaat en Opdrachtpartners om samen te werken aan Maximale Klantwaarde.

‘Een uniek karakter, een samenwerking die centraal staat, werken aan een vitale infrasector, project DOEN en het behouden van een veilig en natuurlijk Nederland’. Oftewel, allemaal eigenschappen die goed aansluiten bij dpi.

Voor deze aanbesteding heeft dpi het volledige proces van selectiefase, tot concurrentiegerichte dialogen en van het vormen van een plan van aanpak tot presentaties begeleid. Ook hebben we vanuit onze expertises inhoudelijk bijgedragen op de gunningscriteria: Assetmanagement, Werkwijze Perceelteam & Prijsvorming. Voor deze aanbesteding was er sprake van een vaste prijs, waardoor er volledig beoordeeld is op kwaliteit. Oftewel, een mooi succes behaald door Dura Vermeer, Brunel en dpi!

Toekomstbestendig Nederland
De wateroverlast van de laatste tijd laat zien dat goed onderhoud van de uiterwaarden zeer belangrijk is. De uiterwaarden zijn onmisbaar voor de bescherming tegen hoogwater van 4 miljoen mensen en voor ecologisch gezonde rivieren. Ook zijn ze een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren, en kennen een grote biodiversiteit.

Wij leveren advies en begeleiding in tenders en aanbestedingen, projectbeheersing, omgevingsmanagement én assetmanagement. Wij formuleren bijvoorbeeld de strategie voor een tender, ondersteunen bij de weg naar een tijdig en gedragen ontwerp, zorgen voor een soepele realisatie met uw opdrachtgever én creëren een optimaal scenario voor onderhoud.

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven