Versterking Afsluitdijk

Opdrachtgever:
Levvel
Uitvoering:
2019-2021
Expertises:
Asset, Proces

De vraag

Levvel voert in opdracht van Rijkswaterstaat het project Afsluitdijk uit, binnen dit project zal Levvel de versterking van de afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 25 jaar onderhouden.

Het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden heeft betrekking op:

  • Dijkversterking
  • Vergroten waterafvoer
  • Verbeteren wegdek A7
  • Realiseren vismigratierivier en keersluizen

Nadat de Afsluitdijk is versterkt, kan hij een storm weerstaan die eens in de tienduizend jaar voorkomt. Tevens wordt de afvoercapaciteit vergroot: de spuisluizen worden uitgebreid en er worden pompen ingebouwd om dit te bewerkstelligen. Ook is er oog voor de natuur, de vismigratie rivier zorgt er voor dat vissen weer van zout naar zoet water kunnen zwemmen.

Een complex project als Levvel moet beheerst uitgevoerd worden waarbij de juiste informatie voorhanden is om op te sturen. Levvel vroeg ons om naast invulling te geven aan het configuratie management proces het ook uit te voeren.

Ons antwoord

Configuratiemanagement zorgt ervoor dat alle stakeholders (projectmedewerkers en Opdrachtgever) steeds effectief gebruik kunnen maken van dezelfde, accurate informatie. Het draagt bij aan een aantal doelen:

  • Het beheersen van op de leveren informatie en documentatie. Dit draagt bij aan een beheerst project
  • Invulling geven aan de Asset Management en Instandhoudingsdoelstellingen door de informatie over de configuratie (assets) op orde te hebben
  • Invulling geven aan de informatieleveringsplicht door continu inzicht te geven in hetgeen gerealiseerd is

De verantwoordelijkheid van dpi binnen dit project is om het configuratie management proces mede vorm te geven dit resulteert in een objectstructuur waar accurate informatie en documentatie aan gekoppeld wordt.

Dit doen we met de binnen het project in samenwerking met de ontwerpteams en instandhouding en buiten het project met Opdrachtgever.

Onze trots

We zijn trots op een proces waarbij alle stakeholders invulling geven aan het uiteindelijke resultaat. Nauw samenwerken met de interne en externe partijen zorgt ervoor dat de objectstructuur een juiste weergave is van een complex ontwerp met gekoppelde informatie die juist- en bruikbaar is voor Opdrachtgever én Instandhouding. Het resultaat hiervan blijft bijdragen aan de doelstellingen van het configuratie management proces en dus een beheersbaar project.

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven