Omgeving

Hoeveel bouwers zijn er die beseffen hoe ingrijpend een project voor de omgeving kan zijn? Niet alleen de uitvoering, ook het eindresultaat heeft vaak grote impact op mens en natuur. En welke kansen zijn er om de leefomgeving duurzaam te verbeteren? Vanuit de expertise Omgevingsmanagement zetten wij ons in voor projecten waar alle betrokkenen trots op zijn. Een goed project verrijkt de omgeving.

Ons advies

  • Contextanalyse
  • Omgevingsscan
  • Communicatie
  • Vergunningen

Een project is niet los verkrijgbaar. De omgeving en alle belanghebbenden horen er onlosmakelijk bij. De beste aanpak is: de omgeving omarmen. Zo snel mogelijk ontdekken wat omwonenden, bedrijven, instellingen en/of het bevoegd gezag belangrijk vinden, welke waarden en belangen er spelen. Samenwerking is een cruciaal proces voor een succesvol project; dat geldt ook voor de samenwerking met de omgeving.

Bij de start van een project brengen wij alle belanghebbenden, belangen en invloeden in kaart. Dit vertalen we naar voorstellen met meerwaarde voor de omgeving. We ontwikkelen passende communicatiestrategieën, -boodschappen en -middelen en regelen zo nodig tijdig de vergunningsaanvragen.

Op die manier zoeken we de juiste balans tussen de wensen van de omgeving en wat er technisch, financieel en in de tijd haalbaar is.  Door alle belanghebbenden te horen en alle belangen transparant af te wegen, ontstaat een constructieve relatie met de omgeving. Het mooie is: er blijkt vaak meer mogelijk dan vooraf gedacht.

Uitgelichte projecten

De omgeving omarmen

  • Tevreden
  • Alle niveaus
  • Verbinden

Elke omgeving is uniek. Er bestaat geen standaard-aanpak voor omgevingsmanagement, maar we begrijpen wel steeds beter wat er nodig is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk belanghebbenden zoveel mogelijk tevreden zijn over een project. Onze omgevingsmanagers hebben de vaardigheden om met alle belanghebbenden op alle niveaus te communiceren. Ze zijn in staat om maatschappelijke belangen en individuele belangen met elkaar te verbinden. Ze zijn open, authentiek, sensitief en verbindend en ze blijven zich via de dpi-academy ontwikkelen. We bekijken per project en projectteam welke adviseur het beste past. De kern van onze aanpak is: de omgeving omarmen, alle belangen afwegen en gemaakte keuzes helder uitleggen. Zo maken we de weg vrij voor een succesvol project en een eindresultaat waar ook de omgeving blij mee is.

Why do we do what we do
Wij hebben oog voor het hele plaatje en maken complexe projecten begrijpelijk voor iedereen
Max Wiercx | Adviseur Omgeving

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven