Dpi podcast Alles kan altijd slimmer en beter!

Team:
Daan, Roland en John

In deze aflevering duiken we in de complexe driehoeksverhouding tussen assetmanagement, tendermanagement en projectmanagement binnen infrastructurele projecten. Door (bouw)projecten slimmer en beter te managen, zorgen wij ervoor dat Nederland kwalitatief betere projecten realiseert die de veiligheid, mobiliteit en kwaliteit van leven in Nederland laat toenemen. Hiermee leveren wij een bijdrage aan een beter functionerende maatschappij en een fijnere leefomgeving voor ons allemaal.

In deze aflevering spreken we ervaren experts die ons helpen te begrijpen hoe deze verschillende disciplines samenkomen om te komen tot succesvolle projecten. Daan Cornelissen, teammanager tender, Roland Reen, senior adviseur project, en mijn co-host John Visée, senior adviseur asset. Vandaag nemen we een duikje in hun rol als adviseur, en komen de drie dienstverlening bij elkaar.

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven