Aannemers opgelet: zo word je Wkb-gereed!

Kernwoorden
Wkb, aannemers, bouw
Auteur
Arjen Krist
kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging (Wkb), die per 1 januari 2024 ingaat, zorgt voor een verschuiving in de verantwoordelijkheden, zeker voor jou als aannemer. Hoe bereid je je hierop voor en waar dien je rekening mee te houden? In deze blog helpen we jou op weg.
Minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw: dat is het doel van de Wet kwaliteitsborging, evenals het beter beschermen van de consument. Daar ben je als aannemer hoogstwaarschijnlijk al bekend mee. Wanneer bouwbedrijven hun werk nóg beter controleren, kan de bouwkwaliteit worden geoptimaliseerd – met minder bouwfouten en gebreken als gevolg. Denk aan: constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie.

Wanneer gaat de Wet kwaliteitsborging in?

De Wet kwaliteitsborging valt onder de Omgevingswet, de bundeling van 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving. Per 1 januari 2024 wordt de Wkb, net als de Omgevingswet, stapsgewijs ingevoerd. Maar, even voor de goede orde: de veranderingen die de Wkb met zich meebrengt gelden tot en met 2025 alleen voor eenvoudige bouwwerken: eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2026 volgen ook andere bouwwerken.

Dit zijn de 3 belangrijkste veranderingen die de Wkb met zich meebrengt

Het kabinet voert dus een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in. Hieronder bespreken we de 3 belangrijkste veranderingen én hoe je hierop kan inspelen.

1. De inzet van onafhankelijke kwaliteitsborgers
Onafhankelijke controleurs, kwaliteitsborgers genoemd, gaan controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp én op de bouwplaats. Wat kun jij doen?

Maak het de kwaliteitsborger zo gemakkelijk mogelijk door het aantoonbaar werken binnen het bedrijf goed te verankeren. Hoe beter de interne kwaliteitsborging, hoe minder extern toezicht. Op die manier kan de kwaliteitsborger met zo min mogelijk inspanning toetsen of de kwaliteitsborging op orde is en daarna een verklaring afgeven. Dat scheelt jou kosten.

2. De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft
Wanneer er toch gebreken zijn, dan kan de klant jou als aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt. Wat kun jij doen?

Zorg dat je kan aantonen dat de gebreken niet door jou komen. Aantonen van kwaliteit is immers dé manier om de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te beheersen. Ook hier is een volledig dossier van aantoonbaar werken key.

3. Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen
Deze verandering behoeft weinig uitleg. Hoe kun je dit voorkomen?

Ook nu geldt het belang van de complete vastlegging van aantoonbaar werken, vanaf het begin van het project. Deze manier van werken dient organisatiebreed te zijn doorgevoerd om misverstanden te voorkomen.

Maak aantoonbaar dat het werk voldoet

Je merkt: de Wkb vraagt van aannemers een andere manier van werken. Namelijk: aantoonbaar werken, dat verankerd is in jouw bedrijfsproces. Dpi kan jou hierin ondersteunen. Aantoonbaar werken wordt op sommige projecten nu al gevraagd; daarom hebben wij er al ervaring mee.

Jouw werkproces moet anders worden ingericht. En dit moet ook zodanig in de praktijk werken, dat medewerkers op de bouw er ook mee uit de voeten kunnen. Het aantoonbaar werken wordt met deze Wet verplicht. En nee inderdaad, dit staat niet zo letterlijk omschreven, maar het is wel het effect dat de Wkb met zich meebrengt.

Hoe werk je aantoonbaar? Ons advies: wacht niet af!

Van uitstel komt geen afstel. Gebruik juist de tijd tot en met 1 januari 2024 om je manier van werken aan te passen. Want het zijn geen enorme veranderingen. Met de juiste aanpassingen in je huidige manier van werken kan je het aantoonbaar werken verankeren in je bedrijfsprocessen zodat je voldoet aan de Wkb.

Eén aanpassing is bijvoorbeeld: het bewust omgaan met keuringen op de bouwplaats en de vastlegging daarvan. Ook dient de verdere documentatie goed geborgd te worden, zodat je dit tijdens en aan het eind van het project kunt overdragen aan de kwaliteitsbroger.

Een Wkb-roadmap

Hoe wij te werk gaan om jou Wkb-gereed te maken? Bij een adviesopdracht doorlopen we verschillende stappen.

  • Stap 1 is een in house training. We geven een basistraining Wkb waarin de verschillende principes worden toegelicht.
  • Stap 2 is een Wkb-scan. We maken een analyse van jouw bedrijf. In hoeverre ben je als aannemer klaar voor de implementatie van de Wkb?
  • Stap 3 is een implementatieplan. We maken een plan op maat met concrete stappen voor het implementeren van de Wkb.
  • Stap 4 is het aanwijzen van een Wkb-coach. Het coachen van de medewerkers binnen jouw bedrijf bij het implementeren en uitvoeren van de WKB is namelijk cruciaal voor een goede uitwerking.
  • Stap 5 is digitalisatie. Uiteraard krijg je advies en begeleiding bij de digitaliseringsstappen die nodig zijn.
  • Stap 6 is de implementatie. We begeleiden jouw bedrijf volledig bij een implementatietraject waardoor je Wkb-gereed wordt en dit zelfstandig kan blijven uitvoeren.

Dpi richt zich op alle processen die nodig zijn om een project succesvol te realiseren én te onderhouden. Ons doel? Jouw bedrijf helpen om processen te optimaliseren en te digitaliseren, zodat je efficiënter, beheersbaar én aantoonbaar kunt werken zoals de Wkb dat vraagt.

Overtuigd om nu stappen te zetten? Bel ons!

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven