Samen werken aan betere waterzuivering

Opdrachtgever
waterschap De Dommel & CLC-water
Periode
zomer 2022 t/m voorjaar 2023
Expertisepijler
samenwerking

In het Brabantse Hapert wordt op initiatief van waterschap De Dommel een innovatieve ozoninstallatie gebouwd om het water te zuiveren. Zulke initiatieven zijn hard nodig, want jaarlijks komt er 190.000 kilo aan medicijnresten in ons natuurwater terecht. Deze nieuwe installatie kan tot wel 70 procent van de medicijnresten uit het water halen. Het bouwteam heeft dutch process innovators gevraagd te ondersteunen bij het vormgeven van de samenwerking binnen het project. 

Specifieke expertises succesvol samenbrengen

Het ontwerp van de installatie betreft verschillende kennisgebieden en expertises, zoals de industriële automatisering van het zuiveringsproces. Ieder onderdeel wordt dan ook door een andere partij uit de aannemerscombinatie aangepakt. In totaal bestaat het bouwteam uit zo’n 25 mensen. Omdat een project met zoveel betrokkenen gemakkelijk voor ruis op de lijn kan zorgen, is het goed om al in de eerste fase de grote lijnen helder te krijgen. 

Nick van den Berg, adviseur Samenwerking bij dutch process innovators: “Tijdens de opstartfase van het project heb ik de samenwerking begeleid en hen geadviseerd over de prioriteiten zoals ik die ik zag: hoe willen we deze samenwerking vormgeven? Wat vinden we belangrijk en hoe gaan we het project aanvliegen? Daar is het team vervolgens mee aan de slag gegaan.”

Samen evalueren én vooruitkijken op de realisatiefase

De ontwerpfase nam ongeveer negen maanden in beslag. Aan het eind van die periode volgde een evaluatie, waarin het bouwteam onder leiding van Nick reflecteerde op de samenwerking tot zover, verbeterpunten identificeerde en alvast vooruitkeek op hoe de samenwerking eruit zou zien tijdens de realisatiefase 

Eén van de verbeterpunten uit de evaluatiesessie betrof de integrale ontwerpoverleggen. Met zoveel uiteenlopende expertises en belangen was er behoefte aan overzicht, maar dit kostte ook veel tijd. Nick vertelt: “Door scherper na te denken over wie wanneer betrokken moet worden en welke kennis op welk moment nodig is, hebben partijen vaker het gevoel dat hun aanwezigheid echt waarde toevoegt aan zo’n overleg.” 

“Het gaat er tijdens een samenwerkingssessie vooral om dat ieder een podium krijgt om zijn of haar mening en inzichten te delen. Als we naar elkaar luisteren, horen we wat echt belangrijk is.”
Nick van den Berg, adviseur Samenwerking

Realisatie en doorlooptijd

De bouw van de ozoninstallatie in Hapert is gestart in september 2023 en moet medio 2024 klaar zijn. Waterschap De Dommel krijgt na een succesvolle implementatie van deze ozoninstallatie een bijdrage van € 1.500.000 uit het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

De voortgang van het project is te volgen op www.dommel.nl/ozonhapert

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven