Herinrichting Vijzelstraat

Opdrachtgever:
Max Bögl
Uitvoering:
2019 - 2021
Expertise:
Proces, Omgeving

De vraag

  • Complex
  • BLVC
  • Beheerst

Max Bögl heeft de opdracht gekregen om het project Herinrichting Vijzelstraat te realiseren, in opdracht van de gemeente Amsterdam, GVB, Liander en Waternet. Vanwege de technische complexiteit, de vele stakeholders en de verschillende opdrachtgevers is dit een risicovol project. Het gaat om de laatste schakel van de Amsterdamse ‘Rode Loper’: een project waarbij drie bruggen worden vervangen. Het project ligt recht boven de Noord/Zuidlijn, wat het bouwen van nieuwe bruggen extra complex maakte. Het project wordt eind 2021 voltooid.

Max Bögl vroeg ons om in de realisatiefase de projectbeheersing en het omgevingsmanagement in te vullen.

 

Ons antwoord

Dpi was tijdens de realisatiefase verantwoordelijk voor de beheersing van het project, met als ultieme doel om het opleverproces voor opdrachtgever en opdrachtnemer soepel te laten verlopen. Wij hebben alle benodigde vergunningen voor het werk voorbereid en aangevraagd en ook invulling gegeven aan het volledige BLVC-proces. We hebben veel tijd en energie gestoken in het betrekken en informeren van de omgeving bij het project. Hiermee creëerden we begrip voor de werkzaamheden en voor de niet te vermijden hinder.

De quote van onze klant
‘Het fijne aan de adviseurs van dpi is dat ze echt onderdeel zijn van het projectteam.'
Caroline Wagner, contractmanager Max Bögl

Onze trots

Door de prettige samenwerking met de collega’s van Max Bögl, de gemeente Amsterdam, andere opdrachtgevers en stakeholders zijn we erin geslaagd om veel verschillende partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen en betrokken te houden. Tijdens de uitvoering lag dit project onder het vergrootglas, omdat het één van de eerste projecten is waar grootschalige vervanging van monumentale bruggen plaatsvindt (Programma Bruggen & Kademuren).

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven