Verleggen middenspanningskabels Westland Infra

Opdrachtgever
Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken
Periode
september 2023 t/m maart 2024
Expertise
omgevingsmanagement

De N211 Wippolderlaan wordt verbreed, zodat er meer ruimte ontstaat voor de weggebruikers. Ter voorbereiding op de start van dat project (voorjaar 2024) worden de komende maanden alle kabels en leidingen in de huidige berm verlegd, zodat ruimte ontstaat om de reconstructie soepel te laten verlopen. Deel van die voorbereidende fase betreft het verleggen van middenspanningskabels van Westland Infra Netbeheer, waarvoor dutch process innovators het omgevingsmanagement op zich neemt. 

In totaal gaat het om zo’n 52 kilometer aan kabels, waarvan op sommige onderdelen van het traject 9 kabels naast elkaar moeten komen te liggen. Een flinke operatie dus, met omgevingsrisico’s op bijbehorende schaal. Dat betekent veel overleg met stakeholders in de voorbereidingsfase, bijvoorbeeld om goede afspraken te maken over de planning, de bereikbaarheid en de manier van uitvoeren. 

Lotfy Aly, omgevingsmanager op het project: “Voor dit project is met name stakeholdermanagement van belang. We hebben naast uiteenlopende belangen van particulieren en bedrijven ook te maken met specifieke regelgeving, omdat de werkzaamheden deels op het terrein van Rijkswaterstaat en de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder plaatsvinden. 

Strakke planning voor minimale overlast

Om te voorkomen dat eventueel slecht weer tijdens de wintermaanden de strakke planning in de war stuurt, worden de komende tijd alvast 11 gestuurde boringen ingepland en uitgevoerd. Eén van de grootste uitdagingen daarbij was het plannen van een gestuurde boring midden op een smalle toegangsweg bij Wateringen. Voor de glastuinbouwondernemers in dat gebied zou volledige afsluiting een flinke inkomstenderving betekenen, maar de werkzaamheden moeten wel veilig kunnen gebeuren. Uiteindelijk is in goed overleg met stakeholders besloten dat via een WhatsAppgroep gecommuniceerd wordt op welke dagen de weg wel open is voor verkeer. 

Van Gelder houdt het uitvoeringsteam bewust klein, om zo sneller en soepeler te kunnen schakelen. Daarnaast is  Lotfy als omgevingsmanager aanspreekpunt voor vragen vanuit de gemeentes en provincie. Omdat dutch process innovators bovendien ook op meerdere expertisevlakken betrokken is bij de aanstaande verbreding van de N211, voorkomt dit kennisverlies en ruis op de lijn tussen de verschillende projecten. 

"Wat we hier doen is eigenlijk veel breder dan alleen het verleggen van kabels. Juist omdat wij in het Westland goed vertegenwoordigd zijn qua kennis en ervaring kunnen wij snel schakelen met alle bevoegde gezagen en zorgen wij ervoor dat werkzaamheden niet stagneren."
Lotfy Aly

Het verleggen van kabels van Westland Infra moet uiterlijk eind maart 2024 afgerond zijn.

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven