Tunnelrenovaties Zuid-Holland

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Uitvoering:
2021 - 2022
Expertise:
Asset

De vraag

  • Zeven tunnels
  • Tunnel technische installaties
  • Renovatie

Het project tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) heeft de opgave om de renovatietrajecten van 7 tunnels voor te bereiden. Het gaat hierbij om de voorbereiding door Rijkswaterstaat van de Drechttunnel, Noordtunnel, 1e en 2e Beneluxtunnel, Sijtwendetunnels (Spoor, Vliet-, Parktunnel), Tweede Heinenoordtunnel, Botlektunnel en de Thomassentunnel.

Het project zit momenteel in de planfase. Na de planfase volgt de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase van het contract. De huidige scope van PTZ is het voorbereiden van de vervanging van alle tunnel technische installaties en het onderzoeken van de civiele staat van de tunnels. De hoofddoelstelling van het project is om te zorgen dat, door het uitvoeren van een renovatie, de 7 tunnels veilig en beschikbaar blijven. Daarnaast wil het project een impuls geven aan de verduurzaming van (het onderhoud van) de tunnels, bijdragen aan de robuustheid van het netwerk en de efficiency van beheer en het verhogen van het onderhoud en de bediening voor de langere termijn.

Ons antwoord

De hoofdverantwoordelijkheid bestaat uit het uitwerken van een geïntegreerde aanpak voor de renovatie van de 7 tunnels op basis van de Landelijke Tunnel Standaard (LTS). Meewerken en initiatieven om in samenwerking met het team de in de LTS beschreven processen in te vullen en tot LTS-projectspecifieke producten te komen. Uitdagingen zijn o.a. de grote wederzijdse afhankelijkheid tussen de verschillende disciplines van het project, het binnen de kaders van de LTS komen tot een optimale aanpak die nodig is over de 7 tunnels en het rekening houden met ontwikkelingen op het vlak van de industriële geautomatiseerde bouwblokken.

Rijkswaterstaat over dit project
'Door het installeren van gestandaardiseerde onderdelen –'bouwstenen'– wordt de besturing beter, efficiënter en vooral betrouwbaarder'
Rijkswaterstaat

Waar we trots op zijn

De haalbaarheid van het project in combinatie met overige Vervanging en Renovatieprojecten leidt tot complexe risico’s, maar ook tot (meekoppel)kansen. Hier scherp op acteren maakt het project tot een mooie uitdaging. Voor het bundelen van alle benodigde kennis en kunde is een intensieve samenwerking met de gehele marktketen noodzakelijk. Samenwerking is hierbij een belangrijke succesfactor.

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven