Dare to Cha(lle)nge

Wanneer
25 mei 2023
Topics
Samenwerking volgens dpi & Eén omgevingsmanager per project

Op donderdag 25 mei organiseerden we het Dare to Cha(lle)nge Event op ons hoofdkantoor in Hoofddorp. Zo’n twintig professionals uit omgevingsmanagement, asset management, infrastructuur, projectmanagement en aanverwante sectoren schoven aan om de status quo van samenwerking en omgevingsmanagement te challengen. Wat moet er écht veranderen in onze branche? En wat kunnen we daar zelf aan doen? Tijd voor Dare to Challenge!

Succesmanagement voor structurele betere samenwerking
Nick van den Berg, adviseur Samenwerking, leidde het eerste onderdeel in. Wat als tijdens het project de energie eruit gaat? Is een samenwerkingscoach dan genoeg om de tendens binnen een project om te keren? Kun je niet beter organisatieoverstijgend kijken naar gezamenlijke projectdoelen en randvoorwaarden?

Onder leiding van Philine Goldbohm, Manager Innovatie & Strategie, passeerden een aantal stellingen de revue, waarbij deze hoofdvraag steeds iets verder werd afgepeld. Zijn de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer van nature complementair? Heeft het introduceren van wijzigingen tijdens een project een positief effect? En wat is eigenlijk de beste manier om met contractafspraken om te gaan tijdens een samenwerking?

De meningen waren af en toe flink verdeeld! Er werd veel gesproken over de uiteenlopende belangen van verschillende stakeholders, maar ook het gemeenschappelijke belang van een project goed neerzetten kwam vaak terug. In een ideale wereld zou de intrinsieke motivatie om samen te werken voldoende moeten zijn; in de praktijk botst het regelmatig.

Levendige discussies met voldoende ruimte voor nuance.

De conclusie van het eerste onderdeel: het opbouwen van een gedegen vertrouwensrelatie binnen het projectteam blijft toch echt de basis. Als je die goed neerzet, is er een hoop mogelijk. Of het nu gaat over vertrouwen in het projectteam en de aannemer, vertrouwen op de meerwaarde van iemands specialistische kennis, of het vertrouwen dat de ander diens verplichtingen goed genoeg kent om het contract bij goed functioneren in de kast te laten liggen.

Is één omgevingsmanager per project voldoende?
Na een korte pauze nam Ronald Knegt, Adviseur Omgeving, het stokje over om het eens over omgevingsmanagement te hebben. Want wat is eigenlijk de meerwaarde van twee omgevingsmanagers op één project? Hoe voorkomen we onnodig ruis en verlies van kennis tijdens de overdracht van de omgevingsmanager van de opdrachtgever naar de omgevingsmanager van de opdrachtnemer? Uiteraard geldt dezelfde vraag wanneer na oplevering de omgevingsmanager van de opdrachtgever het stokje weer overneemt.

Ook in dit onderdeel was ruimte voor nuance door middel van een aantal kleinere stellingen. Weer liepen de meningen sterk uiteen. Aan de ene kant is het prettig om één eindverantwoordelijke te hebben. Hierbij speelt ook de herleidbaarheid van eerder gemaakte afspraken mee, zeker met de Omgevingswet in het vooruitzicht.

Omwonenden en andere stakeholders willen het liefst gedurende het hele traject bij een vast aanspreekpunt terecht kunnen, maar niet alle aanwezigen vonden die verwachting realistisch. In de uitvoeringsfase zijn nu eenmaal specifieke competenties nodig, dus om optimaal aan de klantvraag te voldoen is het in zekere zin logisch dat dan ook een andere omgevingsmanager aan het roer staat. De uitvoeringskennis en ervaring dient geborgd te zijn in het team wat eventueel centraal het omgevingsmanagement uitvoert. Bovendien vond een aantal aanwezigen dat het werken met twee omgevingsmanagers ook kansen biedt voor een frisse blik – zeker als het contact in de voorgaande fases moeizaam verliep. Ook hierbij is samenwerken en positieve interactie dus van cruciaal belang.

visuele verbinders

Beide inhoudelijke sessies werden in een oogopslag samengevat in een visuele plaat. We kijken terug op een geslaagde middag vol gezonde discussie, inspirerende inzichten en bovenal een positieve sfeer. Ook de deelnemers waren er zeer over te spreken:

“Leuk georganiseerd, erg interactief.”

“Heel interessant om hier echt diep op in te duiken met mensen die er veel van weten!”

Enne… is die ideale wereld te realiseren? Het merendeel van de aanwezigen heeft daar alle vertrouwen in! Dare to Change!

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven