Bij dutch process innovators ben je nooit uitgeleerd!

Kernwoorden
professionele ontwikkeling, dpi Academy, kennis delen
Auteur
Ileen van den Berg
dpi team
  • ontwikkeling
  • kennisdelen
  • totaalaanpak

Recent onderzoek van LinkedIn heeft uitgewezen dat werknemers grote waarde hechten aan de mogelijkheid tot persoonlijke en professionele groei. Maar liefst drie van de vijf meest genoemde factoren voor het zoeken naar een nieuwe baan gaan over de behoefte om te kunnen groeien en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Bij dutch process innovators is dit al jaar en dag vast onderdeel het hele bedrijfsmodel: wij geloven namelijk dat wat goed is voor collega’s ook goed is voor het bedrijf. Hoe we dat precies doen, lees je in deze blog!

Kennisdelen en praktische toepassingen

Als dutch process innovators geloven we dat je alleen het beste advies kunt leveren als je continu bezig bent met het verder ontwikkelen van je dienstverlening en je competenties. Daarom hebben we het dpi Lab, waarin we als bedrijf heel bewust bezig zijn met het concreet ontwikkelen van nieuwe en het verbeteren van bestaande producten of diensten. Daarnaast werken al onze mensen doorlopend aan hun persoonlijke ontwikkeling via de dpi Academy. Via meerdere langetermijntrajecten delen we kennis en trainen we onze vaardigheden. Doordat we theorie en praktijk op die manier handig combineren, zijn wij een magneet voor personeel én een katalysator voor de markt.

Ileen van den Berg is het aanspreekpunt voor alles rondom de dpi Academy: “Vanuit onze visie is het essentieel dat we tijd en ruimte creëren voor die ontwikkeling. We zorgen er niet alleen voor dat jij allerlei handvatten tot je beschikking krijgt en mensen om je heen hebt waar je van kan leren, maar dat je daarnaast ook heel veel vrijheid hebt om daar je eigen pad in te bewandelen.”

Individueel en collectief leren

Los van de ruimte die je krijgt op individueel niveau voor je persoonlijke ontwikkeling, zijn er ook voor iedere expertisepijler regelmatig vakinhoudelijke sessies. Daarin werkt iedereen aan de specifieke inhoudelijke kennis die nodig is voor het neerzetten van succesvolle projecten. Voor iedere pijler is een trekker aangewezen die verantwoordelijk is voor het neerzetten van deze sessies, of dit nou iemand vanuit de eigen pijler is die kennis deelt of een expertsessie met iemand van buitenaf.

Vanuit de dpi Academy organiseren we veel onderdelen, maar uiteindelijk ligt de regie bij jezelf, vertelt Ileen. “Wat wil ik leren, welke kennis wil ik delen, wat wil ik zelf organiseren? Soms is dat een beetje zoeken, maar dat geeft dus ook wel heel veel vrijheid in wat je kunt doen.”

Altijd resultaatgericht werken

De afgelopen jaren hebben we met het hele bedrijf drie langdurige trajecten doorlopen, die ieder ingingen op een bepaald aspect rondom adviseren, alle aspecten die daarbij horen:

  • Hoe zorg je ervoor dat je als adviseur de regie houdt in het speelveld van belangen en machtsverhoudingen?
  • Hoe vlieg je de behoefte van je klant aan vanuit een rol als gelijkwaardige partner?
  • En hoe kom je erachter wat de vraag áchter de klantvraag is, om zo je klant nog scherper te adviseren?
  • Welke verwachting heeft de klant van de dienstverlening die we gaan leveren, welk resultaat verwacht zij?

In 2023 leggen we de focus op de combinatie, dat bestaat uit de volgende elementen: beeld vormen, strategie bepalen, prestatie leveren. Dit nieuwe traject combineert de vaardigheden uit eerdere trajecten in een totaalaanpak, aldus Ileen. “Als je een beeld gaat vormen, moet je eerst achterhalen wat de achterliggende klantvraag is. Als je vervolgens een strategie gaat bepalen, moet je een bepaald plan van aanpak opstellen. En wanneer je volgens dat plan je prestatie gaat leveren, moet je wel zorgen dat mensen meegaan in wat jij voor elkaar wil krijgen. Zo komt alles bij elkaar.”

Gaan bij jou alle seinen op groen als je dit leest en wil je het liefst vandaag nog kennismaken?

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven