Herziening van de NEN 2660

Kernwoorden
NEN 2660, bouw, assetmanagement
Auteur
David Fuhri

Wordt de brij in gegevens voorkomen en de gegevensuitwisseling bevorderd?

  • Gebouwde omgeving
  • Informatieuitwisseling
  • Data-analyse

Gegevens over objecten in de gebouwde omgeving soepel uitwisselen, welke assetprofessional is daar nou niet naar op zoek? Gelukkigerwijs is dit het beoogde doel van de geüpdatete norm NEN 2660. En, is dit doel dan ook bereikt? Zo ja, dan is dat zeer goed nieuws voor iedereen die in de gebouwde omgeving werkzaam is.

In 2017 kwam de markt met het initiatief om de NEN 2660 te actualiseren, uit de behoefte om de verschillende gegevensmodellen in de gebouwde omgeving beter op elkaar aan te laten sluiten (1) en om te voorkomen dat er een wildgroei aan modellen ontstaat (2).

Veel beheerders van assets gebruiken basisordeningsprincipes voor decompositie (het uit elkaar halen van een geheel tot afzonderlijke onderdelen) van hun fysieke assets, bijvoorbeeld de NEN 2767, maar deze decomposities sluiten niet goed aan op andere gangbare standaarden zoals CB-NL, IMBOR, NL-Sfb, IMGEO, AQUO en IFC. Dit belemmert de uitwisseling van informatie binnen organisaties en tussen organisaties onderling.

In de praktijk betekent dit het volgende: “hoe sluit de beschikbare Geo-informatie (KernGIS, BeheerKaart Nat, etc.) van de assets aan op de System Breakdown Structure (SBS)?”. Dit is vaak een uitdaging, omdat assets in beide gegevensmodellen niet hetzelfde geclassificeerd en gedefinieerd zijn. Bijvoorbeeld:  in het ene systeem heet een stoep een trottoir en in het andere systeem een voetpad.

Dus het is absoluut wenselijk om verschillende datamodellen op elkaar aan te sluiten en wildgroei te voorkomen, maar het is moeilijk inschatten of de update daar ook daadwerkelijk voor zorgt. Zoals Engelsen zeggen: “The proof of the pudding is in the eating”.

Om de doelen (1) en (2) te toetsen hebben we de norm bestudeerd, en hebben we contact gezocht met de NEN-commissies 2660 én 2767. De commissie 2660 geeft aan dat dit de doelen voor de update geweest voor de update van de 2660, maar implicaties voor de NEN 2767 “geheel voor rekening van de normcommissie zijn”. De normcommissie NEN 2767 geeft aan dat “Het afstemmen t.o.v. NEN 2660 en de positie tot andere richtlijnen staat de komende tijd op de agenda. Welke richting en in welk tijdsbestek hierover besloten wordt, kan nog niet worden ingeschat”.

Alles overwegende zijn we – met een slag om de arm – van mening dat de update van de NEN 2660 goed nieuws is voor alle partijen die werken met assetinformatie in de gebouwde omgeving. We zijn namelijk in staat de beschikbare asset informatie slimmer aan elkaar te koppelen en uit te wisselen. Daardoor blijft er meer tijd over voor het echte werk: data analyse!

Benieuwd naar waarom en hoe wij als dpi bijdragen aan betere gegevensuitwisseling vanuit assetmanagement? Neem contact op met Dick Waterink.

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven