De 4 voordelen van integraal procesmanagement

Kernwoorden
procesmanagement, projectmanagement, proces-prestatiemodel
Auteurs
Jesse Brandt, Ileen van den Berg

Grote infrastructuurprojecten zijn complexe samenwerkingen die vaak jaren in beslag nemen, met een grote hoeveelheid betrokken partijen en disciplines. Voldoende overzicht bewaren kan daarin een flinke opgave zijn. In onze aanpak van procesmanagement besteden we daarom veel aandacht aan wat wij ‘de vraag achter de vraag’ noemen: we kijken naar het project als geheel. Daar zitten een aantal significante voordelen aan. In deze blog zetten we ze op een rijtje!

Voordeel 1: Efficiënter en effectiever werken

Als je een project als geheel benadert en alle beheersaspecten analyseert, zie je beter wat er nodig is om alle onderliggende processen soepel te laten verlopen. Juist door het gehele projectlandschap te overzien, kun je als procesmanager inefficiënties en verborgen problemen aan het licht brengen die anders onopgemerkt zouden blijven. Wie weet ligt de oorzaak van een probleem bijvoorbeeld heel ergens anders dan oorspronkelijk gedacht.

Het gaat daarbij niet alleen om het oplossen van problemen zodra ze zich voordoen, maar om het anticiperen op mogelijke uitdagingen. Het resultaat? Minder verspilde inspanningen, beter inzetbare resources, en een project dat op rolletjes loopt.

Voordeel 2: Hogere overdraagbaarheid

Door de projectbehoefte te concretiseren, een aanpak af te stemmen en resultaten bij te houden, zorg je als procesmanager voor meer continuïteit en minimale ruis. Dit helpt bij de kennisoverdracht: wanneer het project van de tekentafel naar de bouwplaats verhuist, weet iedereen precies wat de bedoeling is. Zo voorkom je dat kostbare tijd verloren gaat aan het opnieuw uitzoeken van projectdetails, en kan het project zonder haperingen doorlopen.

Voordeel 3: Betere beheersbaarheid

Heldere communicatie aan de ‘voorkant’ scheelt een hoop. Zorg dus dat je de scope van de opdracht en de beoogde uitkomsten van tevoren samen met de opdrachtgever definieert. Zo kan het projectteam beter sturen op deze aanpak én resultaatgerichter werken. Dit niveau van duidelijkheid en overeenstemming voorkomt veel voorkomende valkuilen zoals scope creep, waarbij projecten uitdijen buiten hun oorspronkelijke grenzen – met alle gevolgen van dien. Het stelt teams in staat om effectief te sturen en bij te sturen, waardoor de kans op succes aanzienlijk toeneemt. Zo wordt het totale project uiteindelijk beter beheersbaar.

Voordeel 4: Knelpunten beter in kaart brengen

Door vanaf het begin een vogelvluchtperspectief te hanteren, worden niet alleen de onmiddellijke uitdagingen duidelijk, maar ook de bredere, projectoverschrijdende obstakels. Dit kan variëren van logistieke problemen tot regelgevingskwesties of zelfs stakeholderconflicten. Het vroegtijdig identificeren van deze knelpunten betekent dat je strategieën kunt ontwikkelen om ze te navigeren of volledig te vermijden. Daarmee houd je het project op koers én binnen budget.

In de wereld van bouw en infra draait alles om het grotere plaatje zien én slim vooruitdenken. Dat is precies waar onze ervaren adviseurs met hun proactieve aanpak het verschil maken. Met een mix van scherpte, strategie en onze kenmerkende smile tillen wij projecten in de bouw en infra naar een hoger niveau.

Weten hoe onze aanpak in elkaar steekt?

Bekijk de expertisepagina

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven