Mourik en dpi: een gouden combinatie

Kernwoorden
samenwerking, tenderstrategie, verandertraject
Datum
14-6-2023
mourik blog

Het tweede kwartaal van 2023 is begonnen! Hoe ziet dat eruit bij dutch process innovators? In deze blog vertelt regiomanager Allard-Mark Ebbers meer over een nieuwe samenwerking voor 2023 waar hij veel energie van krijgt.

Omdenken naar een win-win
Soms kun je door een klein beetje omdenken ineens met een veel betere oplossing komen. Zoiets gebeurde ook toen Aannemersbedrijf Mourik begin 2023 bij ons aanklopte om hun positie in de markt voor ad-hoc tenders bij gemeente en kleine provinciale te verstevigen. Waar de grote tenders integraal en volgens een redelijk vast stramien worden aangepakt, verloopt het tenderproces voor deze kleinere tenders eigenlijk iedere keer anders.

Daarnaast heb je als aannemer te maken met uiteenlopende opdrachtgevers. “De grotere werken zijn vaak van Rijkswaterstaat,” licht onze regiomanager Allard-Mark Ebbers toe. “Op een gegeven moment weet je gewoon welke tone-of-voice daar goed valt, hoe de organisatiestructuur daar is… Dat zijn allemaal ingrediënten die bijdragen aan het winnen van een aanbesteding, maar dat ging voor de kleinere tenders dus al langere tijd niet zo goed.”

Vanuit Mourik kwam de vraag om een goede tenderstrateeg te leveren die altijd paraat staat, want kleine aanbestedingen kunnen zonder vooraankondiging gepubliceerd worden. De uitdaging volgens Allard-Mark? “Onze mensen vinden het heel gaaf om aan een integraal project te werken, die zijn dus nooit zomaar beschikbaar. Als er dus een vraag komt, zou ik Mourik altijd moeten teleurstellen. Daarnaast is er ook geen garantie dat een goede tenderstrateeg die kleinere aanbestedingen dan wél goed kan doorgronden.”

Van ‘altijd beschikbaar’ naar begeleid verandertraject
Door het probleem te herformuleren, kwamen we tot een win-win en daardoor tot een succesvolle samenwerking: “Wat nou als we de tenders niet als losse projecten zien, maar gewoon een jaar lang samenwerken?”

In de huidige opzet krijgt de samenwerking veel meer het karakter van een verandertraject, wat ook inhoudt dat er een grondige analyse aan voorafgaat. Allard-Mark: “Vervolgens kunnen we een strategie bepalen, zodat het team dat er zit op competenties én op voorkeursstijl goed samen gaat werken. Wij kunnen ook helpen die helder op papier te krijgen.”

Deze aanpak kon binnen dpi op veel enthousiasme rekenen, vertelt Allard-Mark. “Toen ik de collega’s vertelde dat we iemand zochten die dat helemaal kon begeleiden, stonden ze allemaal te springen om dat te gaan doen!”

Inmiddels is tenderstrateeg Esmée Schuszler alweer zo’n drie maanden onderweg met dit gehele traject. Het plan is om regelmatig samen te evalueren of alles nog naar tevredenheid verloopt. Allard-Mark: “Zo’n traject heeft natuurlijk een begin en een eind. We zijn de samenwerking in beginsel aangegaan voor een jaar, maar stel dat we in 8 maanden dat resultaat behalen, dan kunnen we wat mij betreft ook zeggen dat we succesvol zijn geweest.”

Als het niet zo soepel loopt…
De samenwerking met Mourik is een goed voorbeeld van een project dat soepel loopt. Maar er zijn ook wel eens projecten waar dat niet het geval is. Hoe ga je ermee om als een samenwerking te wensen overlaat? “Loopt het proces niet lekker, dan krijg je een soort tsunami: alles schuift op naar vlak voor de deadline en je moet heel hard rennen om alles voor elkaar te krijgen,” vertelt Allard-Mark.

“Er zijn soms ook externe factoren waardoor het gewoon niet lukt. In zo’n geval is het echt essentieel dat je geen speelbal wordt, maar aan het roer blijft staan. Stel dat het handelen van een aannemer niet in lijn is met wat best for project is, dan signaleren wij dat vanuit onze expertise.”

Transparantie is best for project
Transparantie is een belangrijke pijler voor hoe dutch process innovators een samenwerking aanpakt, vertelt Allard-Mark. “Hoe wij het voor ons zien: als je met ons een samenwerking aangaat voor het project, dan gebeurt dat vanuit gelijkwaardigheid. Dat betekent dus goed afstemmen en vooral geen valse verwachtingen verkopen. Als je met ons samenwerkt, koop je geen succes; dan betaal je voor een goede samenwerking die het maximale rendement eruit haalt, met een goede kans tot succes. Dat is echt een verschil.”

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven