Waarom wij de sherpa zijn in jouw publiek-publieke samenwerking

Kernwoorden
samenwerken, publiek-publiek, publiek-privaat
Auteur
Philine Goldbohm

De Mount Everest beklim je niet alleen. Hoe fit en sportief je ook bent, zonder de expertise van de sherpa ben je nergens. Over de kracht van samenwerking in publiek-publieke projecten.

Voor het soepel laten verlopen van processen is goede samenwerking cruciaal. Ook samenwerking kent echter complexiteit. Voor elke vorm van samenwerking is het daarom belangrijk om duidelijke afspraken te maken en deze vast te leggen in een samenwerkingsstrategie. En dan nog heeft elke vorm van samenwerking zijn eigen eigenaardigheden.

 

Niet dezelfde prikkels

 

Neem nou publiek-publieke samenwerking. Daar werkt het net weer even anders dan bij publiek-private samenwerking. In onze sector zijn publiek-publieke samenwerkingen wellicht ietwat onderbelicht – simpelweg omdat ze minder vaak plaatsvinden dan publiek-private samenwerkingen. Bovendien zorgen publieke instanties binnen de samenwerking niet altijd voor dezelfde economische prikkels als private partijen. Daar komt nog bij dat publieke instanties waarschijnlijk eerder in hun samenwerking worden beperkt door regelgeving, politieke overwegingen en interne cultuurverschillen. Hoe kan je publiek-publieke samenwerking dan laten rijmen?

 

Verantwoordelijkheid en vertrouwen

 

In publiek-private projecten zijn het de publieke partijen die een cruciale rol vervullen in de ontwikkeling en uitvoering van samenwerkingen. Ze zijn verantwoordelijk voor het initiëren en faciliteren van de samenwerking, en het vaststellen van het beleid en de gemeenschappelijke doelen ervan. Ook moeten ze zorgen voor de juiste middelen en ondersteuning. Door hun unieke positie als regulatoren en facilitators kunnen publieke partijen bijdragen aan de effectiviteit en duurzaamheid van samenwerkingen, en de realisatie van de gestelde doelen.

Juist daarom is het bij publiek-publieke samenwerking belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wie van de betrokken partijen verantwoordelijk is. Ook moet de samenwerking transparant en verantwoord zijn. Goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen tussen de partijen, dus het opbouwen van vertrouwensrelaties is cruciaal.

 

Synergie of obstakels?

 

Door bundeling van de expertise, middelen en netwerken van de betrokken publieke partijen kunnen publiek-publieke samenwerkingen synergie creëren. Zo kunnen ze bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van publieke dienstverlening, en bijdragen aan het versterken van lokale samenwerking en het oplossen van lokale problemen. Bovendien: door de bundeling van middelen en het beter benutten van bestaande infrastructuur realiseren publiek-publieke samenwerkingen meer kostenefficiëntie.

Daar staat een aantal uitdagingen en obstakels tegenover. Zo kunnen publiek-publieke samenwerkingen als gevolg van verschillende belangen en rollen te maken hebben met complexe besluitvormingsprocessen, een lastige verdeling van de kosten en verantwoordelijkheden, bestuurlijke of politieke weerstand, botsende communicatiestijlen of culturen, of simpelweg een gebrek aan onderling vertrouwen.

 

Samenwerking vanuit vakkennis

 

Om te voorkomen dat dergelijke uitdagingen het bereiken van het einddoel in de weg staan, biedt dpi bij bouwprojecten sinds kort ook samenwerking aan als specifieke dienst. Je kunt het zien als de rol van een sherpa tijdens een uitdagende tocht. Wij kennen de route, weten wat er op het pad kan komen en hoe je door goed samen te werken je einddoel bereikt.

Bij het beklimmen van een berg weet de sherpa precies wat, gezien de huidige omstandigheden, de beste route is, wat je daarop kunt tegenkomen en hoe je complexe obstakels gezamenlijk overwint. De sherpa geeft aan welke plantjes je kunt eten, of je het water uit een bepaalde bron kunt drinken en wanneer je moet oppassen op loszittende stenen of omslaand weer. Met dpi als sherpa kun je je als team beter focussen op je eigen stappen, sneller anticiperen en de top dus ook sneller heelhuids bereiken. Samen – met een smile!

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven