Succesvolle gunning voor Strukton

Opdrachtgever
Strukton
Periode
februari t/m mei 2023
Expertisepijler
tendermanagement

Nederland staat voor een grote uitdaging: om aan de toenemende vraag voor duurzame energie te kunnen voldoen, moet het bestaande elektriciteitsnet worden uitgebreid en aangepast. Energieleverancier Reddyn heeft daarom een raamovereenkomst gesloten: vóór 2030 worden landelijk 182 nieuwe energieverdeelstations gerealiseerd. Strukton deed in samenwerking met dutch process innovators een inschrijving en kwam als één van de winnaars uit de bus.

Aanbesteding van meerdere regionale percelen

In deze procedure werden vier regionale percelen tegelijkertijd aanbesteed. Welke inschrijver vervolgens welk perceel toebedeeld kreeg, hing af van hoe opdrachtgever Reddyn hun plan beoordeelde. Strukton kwam als één van de winnaars uit de bus en heeft daardoor perceel West toegewezen gekregen. 

Niet alleen het project was omvangrijk, ook het aanbestedingsvoorstel liep flink in de papieren, aldus adviseur Tender Judith Ekamper, die betrokken was bij het project. “Het plan had vier gunningscriteria, dus we moesten flink wat inhoud produceren.” Gelukkig werd er al na een maand uitstel verleend. Uiteindelijk is het plan medio april 2023 ingediend en in mei verder aangescherpt tijdens de BAFO-fase.

Bewust stilstaan bij diversiteit in de technische arbeidsmarkt

Ook in de bouw is de krappe arbeidsmarkt overigens nog steeds een uitdaging. Judith merkt dat dit ook in aanbestedingen een hot topic is. “Er wordt echt naar gevraagd: hoe ga je om met capaciteit? Juist omdat deze raamovereenkomst zo’n langlopend traject is – sowieso 8 jaar, met 2 keer de optie om voor 2 jaar te verlengen – is continuïteit een belangrijk punt.” 

De opdrachtgever wilde graag weten hoe een opdrachtnemer ervoor zorgt dat die de juiste mensen binnenhaalt én behoudt, aldus Judith. “We hebben dus geanalyseerd waar tekorten gaan ontstaan, onder andere door vergrijzing; daar gaan we actief voor werven en opleiden. Verder benutten we het arbeidspotentieel en vergroten de diversiteit door ook vrouwen te enthousiasmeren voor technische functies. We besteden ook veel tijd en aandacht aan de ontwikkeling van de medewerkers, zodat we ze blijven behouden en uitstroom voorkomen.” 

Regionaal kennis binnenhalen via specialisten

Strukton legt zich met name toe op de wegenbouw en civiele projecten. Waarom schreven juist zij zich dan in op een dergelijk project? Judith legt uit: Nederland staat de komende jaren voor een enorme opgave: de energietransitie begint vorm te krijgen, maar er is nog een hoop te doen. Inschrijven op deze raamovereenkomst is daardoor strategisch interessant voor een grote partij als Strukton, die zelf ook duurzame ambities heeft.”

De langjarige contractvorm met repeterende werkzaamheden, waarin modulair bouwen de hoofdrol speelt, betekent voor Strukton bovendien een uitgelezen kans om efficiencyvoordelen te behalen en duurzame innovaties toe te passen. 

Soepele samenwerking dankzij vergelijkbare bedrijfscultuur

Eind 2022 werkten onze adviseurs ook met Strukton samen aan een andere tenderprocedure, voor de watertransportleidingen van Vitens. Judith vertelt: “Strukton is het type klant dat goed bij dutch process innovators past. Ze zijn pragmatisch en werken niet heel hiërarchisch; dat past goed bij onze eigen bedrijfscultuur. Dus dan is het sowieso al een fijne match.”

‘Dit is een sprong in het diepe geweest, omdat het een markt betrof waarin Strukton nog maar weinig actief was. We hebben samen de projectspecifieke uitdagingen doorgrond en van daaruit de winnende aanbieding gedaan.’
Daan Cornelissen, teammanager Tender

Uitvoeringsfase van start

De eerste projectovereenkomsten voor het bouwen van de energieverdeelstations zijn recent gesloten. Het oorspronkelijke plan was om na de zomer van 2023 al te starten met de uitvoeringsfase. Maar, zegt ook Judith, dat was al een ambitieuze planning. “Dit soort raamovereenkomsten zijn zó groot; dat vraagt ook een hoop van de opdrachtgever qua projectorganisatie. Er zit daardoor vaak meer tijd tussen initiatie en daadwerkelijke uitvoering, maar het begint nu echt te lopen en de eerste stappen in de energietransitie worden gezet!”

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven