Een geslaagde samenwerking in assetmanagement

Kernwoorden
assetmanagement, samenwerking, bouwteam
Auteur
John Visée

Bijna twee jaar geleden werden we benaderd door aannemer Dusseldorp voor de aanbesteding van onderhoud van de gemeente Almelo. Het gezamenlijke doel: het hoogst haalbare halen uit assetmanagement voor zowel Dusseldorp als de gemeente Almelo, maar ook ruimte bieden aan hun ambities voor groei. Daar helpen we natuurlijk maar al te graag bij! In dit blog staan we stil bij de uitdagingen, onze aanpak en de toekomstperspectieven van dit project. 

Assetmanagement op operationeel, tactisch en strategisch niveau

De primaire klantvraag was duidelijk: meer inzicht verkrijgen in de huidige staat van zowel riolering als elementverhardingen in de gemeente Almelo én deze verbeteren met de juiste maatregelen. Ook moest dit onderhoud uiteraard op een zo efficiënt mogelijke manier gebeuren.  

Tot zover de operationele kant. Maar wij zouden dutch process innovators niet zijn als we niet óók keken naar de vraag achter de vraag! Daaruit bleek dat zowel Dusseldorp als de gemeente Almelo op dat moment eigenlijk te weinig kennis in huis had om echt impact te maken met assetmanagement.

Onze Senior Adviseur Asset John Visée neemt in zijn rol van sleutelfunctionaris beide partijen daarom de komende jaren mee in onze aanpak voor assetmanagement, waarin we juist ook de strategische en tactische niveaus met de operatie vervlechten. Hieronder zie je het model in vogelvlucht:

assetmanagement volgens dutch process innovators

Datagedreven werken voor gezamenlijk inzicht

Gedurende de bouwteamfase hebben we het assetmanagementsysteem ingericht, rollen verdeeld en KPI’s afgestemd. Inmiddels is de uitvoering gestart en werken alle betrokken partijen samen in één digitaal GIS-portaal. Dat werkt niet alleen efficiënter bij het uitwisselen van operationele gegevens, maar zorgt er ook voor dat iedereen altijd actueel inzicht heeft in dezelfde data. Ook qua duurzaamheidsdoelstellingen biedt het systeem heldere inzichten. ‘Je kunt hier precies zien hoeveel tegels we hebben vervangen door groen en hoeveel vierkante meter straatstenen we duurzaam hergebruiken,’ vertelt John.  

Via dashboarding is bovendien meteen duidelijk wat de resultaten van het onderhoud zijn. Daardoor kan de projectgroep niet alleen makkelijker de juiste datagedreven afwegingen maken, maar ook continu verbeteren. John: ‘Iedere drie maanden analyseren we in een tactisch overleg gezamenlijk de kosten, risico’s en prestaties. Daardoor kunnen we snel bijsturen waar dat nodig is.’

Samen werken aan een breed gedragen aanpak

Een belangrijke voorwaarde om het assetmanagement in Almelo goed van de grond te krijgen, was draagvlak creëren binnen de verschillende afdelingen van de gemeente die zich bezighielden met onderhoud. Waar de uitvoering van groot onderhoud onder de afdeling projectmanagement valt, groeit de afdeling regie in het integraal vaststellen van de scopes, prioriteiten en budgetten. ‘Als die samenwerking goed verloopt, hoeft dat elkaar niet te bijten,’ aldus John. Hiervoor is het belangrijk dat betrokkenen goed aangehaakt blijven en beide partijen successen delen, zodat het belang en de meerwaarde voor iedereen helder zijn en blijven. 

De verschillende partijen hebben sowieso flink geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld door afspraken vast te leggen in een uitvoeringsovereenkomst. John vertelt: ‘Twee keer per jaar organiseren we een samenwerkingsdag met de gemeente Almelo en Dusseldorp, onder leiding van mijn ervaren collega Philine Goldbohm. Tijdens zo’n dag haalt zij het net op en komen we samen tot concrete verbeteringen die we kunnen doorvoeren in de manier waarop we samenwerken.’ 

Verder met een integraal beeld van assetmanagement 

John vertelt: ‘De assetdata in het GIS-portaal dat we gebouwd hebben, communiceert met het onderhoudsmanagementsysteem van de gemeente Almelo. Daardoor hebben ze nu een integraal beeld van wat er speelt.’  

Met die input kan de gemeente in principe op termijn zelf verder aan de slag met het strategische en tactische aspect van assetmanagement, maar waar nodig denkt dutch process innovators uiteraard graag mee.  

Meer weten over onze dienstverlening assetmanagement?

Bekijk de expertisepagina

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven