Timelapse Vijzelstraat

Opdrachtgever:
Max Bögl
Uitvoering:
2019 - 2021
Expertises:
Omgeving, Proces

Projectbeheersing en omgevingsmanagement op een postzegel in de Amsterdamse binnenstad

De Vijzelstraat is opnieuw ingericht van augustus 2019 tot december 2021. In opdracht van gemeente Amsterdam heeft Max Bögl 3 historische bruggen gerenoveerd, een nieuwe trambaan gemaakt, alle kabels en leidingen in de grond vervangen, stoepen verbreed en een brede, vrijliggende fietsstrook aangelegd.

Dpi heeft tijdens de uitvoering van het project invulling gegeven aan de projectbeheersing en het omgevingsmanagement, van voorbereiding tot en met de oplevering aan gemeente Amsterdam. Door de ligging van het project in de drukke binnenstad en de raakvlakken met tramlijn 24 en de tunnelbuis van de Noord/Zuidlijn wisten we vanaf het begin dat we deze klus met alle betrokken partijen moesten klaren. Een goede samenwerking tussen deze partijen was daarmee doorslaggevend om het project binnen de planning af te ronden. Wouter (omgevingsmanager dpi): “Door in de voorbereiding van onze uitvoering veel te investeren in de samenwerking met de betrokken partijen wisten we elkaar in de uitvoering makkelijker te vinden als we ergens tegenaan liepen. Werken op een postzegel is een uitdaging. Als je dan iets tegenkomt wat je niet had verwacht heeft dat meteen invloed op de omgeving.”

Timelapse renovatie Isa van Eeghenbrug in Vijzelstraat van de Gemeente Amsterdam.

Still uit de Timelapse van de Gemeente in de link boven deze foto

Bij een dergelijk complex project, waarin verschillende facetten bij elkaar komen, zijn de volgende woorden belangrijk: aantoonbaarheid, herleidbaarheid en het belangrijkste, voorspelbaarheid. Rigt (manager projectbeheersing dpi): “Door de vele raakvlakken, risico’s en onderdelen was het soms een puzzel om het overzicht te creëren en te behouden. Samen met het team van Max Bögl en de gemeente Amsterdam hebben we dit tot een goed einde gebracht!”

Onderdeel van dit project was een onderzoek van de gemeente naar de draagkracht van de bruggen in het project. Meerdere houten funderingspalen (de oudste komt uit 1727) zijn getrokken en voor onderzoek naar TU Delft gebracht. De gemeente gebruikt deze kennis bij de beoordeling van andere bruggen in de stad die op termijn ook vernieuwd moeten worden. Daarmee is project Herinrichting Vijzelstraat van grote waarde voor het programma Bruggen en Kademuren (PBK) van de gemeente.

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven