Verbinding Noordwest en Zuidwest 380 kV

Opdrachtgever:
BAM
Uitvoering:
2020-2023
Expertise:
Project

De vraag

  • Projectbeheersing tegen vaste prijs
  • Prestatieafhankelijk

BAM heeft de opdracht gekregen om de hoogspanningsverbindingen Noordwest 380 kV en Zuidwest 380 kV voor TenneT te realiseren. Het gaat om de tracés Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. Het totale bouwproces, van de aanleg van toegangswegen tot en met het herstellen van de oorspronkelijke situatie, duurt enkele jaren. In die periode werken de aannemers op meerdere locaties tegelijk. Twee civiele aannemers, waaronder BAM, starten met het aanleggen van werkterreinen en de mastfundaties. Daarna volgen de mastenbouwers en de aannemers om de geleiders (hoogspanningsdraden) te plaatsen. Aan het eind brengen de civiele aannemers de grond weer in hun oorspronkelijke staat. De projecten lopen van 2020 tot 2023.

De ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden moeten aantoonbaar en beheersbaar worden uitgevoerd. BAM vroeg ons om voor beide projecten de projectbeheersing op ons te nemen.

Ons antwoord

Projectbeheersing is een belangrijke schakel in het efficiënt en zonder faalkosten uitvoeren van projecten. Dpi voert op beide projecten de projectbeheersing uit. Dat doen wij prestatiegericht en voor een vaste prijs. Wij zijn de spil in de samenwerking tussen de verschillende disciplines op de projecten.

Samen een stap verder door delen
DPI leert van de systemen van BAM en deelt haar kennis met BAM, waarmee BAM ook overkoepelend over alle projecten haar voordeel weer kan doen. Hiermee blijven we elkaar versterken en ontwikkelen.
Mark van der Graaf, projectmanager BAM

Het project in beeld

Noordwest 380kV 5 maart 2021

Waar we trots op zijn

Onze focus ligt op een beheersbaar project en een goed rendement voor onze klant BAM. Wij zijn trots als de samenwerking met BAM goed verloopt en TenneT tevreden is over het resultaat.

Wij leveren advies en begeleiding in tenders en aanbestedingen, projectbeheersing, omgevingsmanagement én assetmanagement. Wij formuleren bijvoorbeeld de strategie voor een tender, ondersteunen bij de weg naar een tijdig en gedragen ontwerp, zorgen voor een soepele realisatie met uw opdrachtgever én creëren een optimaal scenario voor onderhoud.

Meer over onze cultuur

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven