Realisatie Circulaire zuivering Terwolde

Opdrachtgever:
Combinatie Lokaal Circulair
Uitvoering:
2020 - 2023
Expertise:
Samenwerking, Tender, Proces

De vraag

  • Van tender tot project
  • Circulair
  • Samenwerken

De Combinatie Lokaal Circulair (CLC), bestaande uit Pannekoek GWW, ADS Groep, Moekotte en Witteveen + Bos, deden in 2021 mee aan een aanbesteding van Waterschap Vallei & Veluwe. Het ging om de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Terwolde, met veel aandacht voor circulariteit en duurzaamheid. Het waterschap zocht een proactieve, resultaatgerichte bouwteampartner; een partner die in kansen denkt, zonder de risico’s uit het oog te verliezen. De uitvoering van project loopt tot in 2023.

CLC vroeg ons in het aanbestedingstraject het plan van aanpak te schrijven en om na gunning de procesbegeleiding en teamcoaching voor onze rekening te nemen.

Ons antwoord

Dpi schreef samen met de Combinatie Lokaal Circulair (CLC) het winnende plan van aanpak. In de bouwteamfase waren we verantwoordelijk voor de procesbegeleiding en teamcoaching. We zijn erin geslaagd een veilige sfeer te scheppen waarin de teamleden, afkomstig uit verschillende organisaties, goed met elkaar samenwerken. We helpen het team te reflecteren op de samenwerking en op eigen houding en gedrag. We zorgen voor de verbetering van de processen en de verhoudingen tussen de teamleden. Ook blijven we op risicogestuurde wijze de resultaten van het project verbeteren, onder meer door middel van een project start-up (PSU), project follow-up(s) en tussentijdse check-ins met teamleden. We leveren een bijdrage aan de pragmatisch oplossing van meer technische vraagstukken, zoals een eenduidig digitaal proces voor ontwerpafwegingen en interactieve thema-werksessies.

Quote van de klant
Jullie lach is de eerste stap naar een succesvol project!
Wouter van Ee, Pannekoek GWW

Waar we trots op zijn

De teamleden vertrouwen elkaar en werken in een prettige sfeer goed samen. Issues worden vroegtijdig op tafel gelegd. Door bewust tijd te nemen voor reflectie blijft iedereen aangehaakt en betrokken. Een helder ontwerpafwegingsproces en gevalideerde uitgangspunten per faseovergang leiden tot goed onderbouwde keuzes binnen de gestelde tijd.

Wij leveren advies en begeleiding in tenders en aanbestedingen, projectbeheersing, omgevingsmanagement én assetmanagement. Wij formuleren bijvoorbeeld de strategie voor een tender, ondersteunen bij de weg naar een tijdig en gedragen ontwerp, zorgen voor een soepele realisatie met uw opdrachtgever én creëren een optimaal scenario voor onderhoud.

Meer over onze cultuur

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven