Ombouwen emplacement Den Haag CS

Opdrachtgever
ProRail
Periode
juni 2022 t/m juni 2025
Expertise
procesmanagement

De komende jaren wordt het emplacement van Den Haag Centraal flink aangepakt, zodat er straks meer treinen kunnen rijden tussen Den Haag en andere steden in de Randstad. Hiervoor wordt onder andere een groot aantal wissels weggehaald. In totaal wordt zo’n 900 meter aan sporen tussen Den Haag Centraal en het Schenkviaduct aangepast. Ook de perrons worden meegenomen in de grootschalige verbouwing, waardoor de hoogte van de perrons voortaan op gelijke hoogte ligt met de vloer van de treinen. Dat maakt instappen makkelijker, zodat zelfstandig reizen voor iedereen mogelijk is. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra OV, in opdracht van ProRail.

Voorbereidende fase in volle gang

Dit is een groot en langdurig project waarbij gefaseerd wordt gewerkt. De verkeersbogen naar Leiden, Gouda en Rotterdam worden in verschillende etappes aangepakt om Den Haag zoveel mogelijk bereikbaar te houden. De eerste fase van het project is de bouw van een relaishuis: de plek waar straks alle wissels, kabels en leidingen binnenkomen. De huidige kabels worden in deze fase alvast boven de grond gehaald en aan de kant gelegd, zodat het ombouwen zelf straks vlot van start kan gaan.  

Procesbeheersing: omgaan met uitdagingen

Adviseur Proces Redginald Mones neemt namens dutch process innovators het procesmanagement voor zijn rekening, collega Robbert Leemans heeft het risicomanagement onder zijn hoede. Redginald: ‘Ik houd me vooral bezig met algemene procesbeheersing: zorgen dat de juiste dingen op de juiste momenten door de juiste mensen worden gedaan.’  

Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan, want zeker in een meerjarenproject met meerdere fases kan een kleine vertraging voor veel overlast zorgen. Bij de ombouw van het emplacement op Den Haag CS speelt bijvoorbeeld bepaalde problematiek rondom de goedkeuring van NG-seinen, die daardoor nog niet gebruikt mogen worden. Dit heeft grote invloed op het gehele proces, de planning en het contract. Op dit moment brengt ProRail in kaart welke onderdelen van de werkzaamheden moeten worden verplaatst en welke onderdelen wel door kunnen gaan.

Gelukkig gaat er ook een hoop goed, aldus Redginald:  

‘Omdat ik met hetzelfde team ook aan een ander project van BAM Infra OV heb gewerkt, zijn we nu goed op elkaar ingespeeld. Dingen die de vorige keer lastig bleken, kunnen we deze keer meteen goed doen.’
Redginald Mones, procesmanager

Vervolgtraject ombouw spooremplacement

Om de overlast voor reizigers te minimaliseren, gebeurt het ombouwen van het spooremplacement in etappes. Daarbij is de zogeheten Leidse sector (sporen 9-12) als eerste aan de beurt. Als dit is afgerond, volgen de Goudse (sporen 5-8) en Rotterdamse sectoren (sporen 1-4). Wissels die in de nieuwe opstelling overbodig blijken, worden eveneens per sector verwijderd. Volgens de oorspronkelijke planning zal het ombouwen van het emplacement op Den Haag Centraal Station in de zomer van 2025 afgerond zijn. Mogelijk wordt de einddatum van het project nog bijgesteld op basis van nieuwe contractuele afspraken.  

Op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Dat kan via de BouwApp van BAM, te vinden in de App Store van Apple of via Google Play. 

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven