Tijdelijke bediening Schinkelbrug: van op locatie naar op afstand

Opdrachtgever
Equans
Periode
oktober 2021 - mei 2023
Expertises
Tender en Asset

In de komende jaren wordt het aantal bruggen over de Schinkel verder uitgebreid, als onderdeel van het programma Zuidasdok. Daarvoor was het nodig dat de bediening van de twee bedieningstorens nu al werden verplaatst naar een tijdelijke bedienkeet naast de Nieuwe Meersluis. Hiervandaan wordt voorlopig de aansturing van de huidige twee bruggen voor autoverkeer, twee spoorbruggen en een brug voor metroverkeer geregeld. Dutch process innovators was nauw betrokken tijdens diverse fases van dit project.

Het recent afgeronde project werd uitgevoerd door EQUANS in opdracht van Zuidasdok en is onderdeel van de grootschalige Reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer en de verbreding van de A10 Zuid. Hierbij was dutch process innovators al in de tenderfase betrokken.

Na de succesvolle toewijzing van de aanbesteding werd eind juli 2022 dutch process innovators gevraagd om in de uitvoeringsfase het testmanagement te verzorgen. Asset Manager Olav Gaarenstroom is hiervoor ingezet als testmanager. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de planning en onderlinge coördinatie van alle benodigde tests. Een flinke uitdaging, maar het ging hem goed af, geholpen door zijn ervaring bij GVB en binnen Prorail.

Vertrouwen op de camera

In de oude situatie hadden de brugwachters in eerste instantie zicht vanuit de torens en werden ze daarin ondersteund met camera’s, onder andere voor het scheepvaartverkeer.

Nu gaat alles met behulp van maar liefst 24 camera’s die vanuit diverse hoeken zicht bieden op zowel de weg als het water. De aansturing van zowel de bestaande als de toekomstige bruggen over de Schinkel vindt nu volledig op afstand plaats.

Samenwerken op meerdere niveaus

Omdat het over drie verschillende typen bruggen gaat, betekende dit een samenwerking met meerdere partijen en op meerdere niveaus.

Rijkswaterstaat, ProRail en GVB Amsterdam als eigenaren van de brug en Waternet als beheerder, maken deel uit van de projectgroep en schakelen dus al met diverse overlegorganen, maar daarnaast moesten ook regionale contactpersonen en onderaannemers betrokken worden. Hierin werkte dutch process innovators nauw samen met EQUANS, dat het algehele procesmanagement voor zijn rekening nam.

En dat wierp vruchten af, aldus Olav. “Uiteindelijk hebben we een ruime voldoende gescoord."

Voor optimale beheersbaarheid is Zuidasdok opgeknipt in meerdere projecten. Volgens de huidige planning zijn alle projecten van Zuidasdok in 2036 afgerond.

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven