Asset

Jij, onze klant in de (rail)infra, bouw, energie en industrie, streeft naar de optimale beheer- en onderhoudsstrategie. De kunst is om data om te zetten naar relevante, heldere informatie die sturing geeft aan de inrichting en ontwikkeling van jouw organisatie en processen. Het doel is om de functionaliteit van assets duurzaam te blijven verbeteren.

Ons advies

  • Richten
  • Inrichten
  • Verrichten
  • Datamanagement

Dpi begeleidt het hele proces van asset strategievorming, tot onderhoudsuitvoering van jouw organisatie. Wij maken heldere analyses en geven je scherp advies over alle vraagstukken op het gebied van strategisch, tactisch en operationeel asset management en de bijbehorende asset management rollen. Samen met jou doorlopen wij alle processtappen van ons dpi asset management model. We creëren een goede basis voor de inrichting van je asset organisatie en helpen je om je asset managementproces continu, zichtbaar én aantoonbaar te verbeteren.

Uitgelichte projecten

Continue verbetering

  • Expertise
  • Scherpte
  • Meerwaarde

Continue verbetering bereik je door op ieder niveau de PDCA-cirkel te doorlopen. Ons asset management model helpt je om op strategisch, tactisch en operationeel niveau te blijven leren en verbeteren. Op operationeel niveau maken wij de kwaliteit en compleetheid van werkorders inzichtelijk. We zorgen ervoor dat alle asset-informatie goed wordt geborgd. Op tactisch niveau verwerken we de informatie in dashboards, voortgangsrapportages en assetprestatie-analyses. We doen verbetervoorstellen om de assetprestaties te verhogen en de onderhoudskosten en -risico’s te verlagen. Op strategisch niveau leveren we strategische rapportages over de behaalde doelen. Op deze manier stellen we je in staat om de asset prestaties van je organisatie te blijven verbeteren en de doelen steeds opnieuw aan te scherpen.

Why do we do what we do
Zie ons als een asset in jouw organisatie. Wij leveren denkkracht en ervaring en daarmee een voorspelbaar goede prestatie
Dennis Meegdes | Senior adviseur Asset

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven