Raamovereenkomst voor duurzame infraprojecten

Opdrachtgever
Strukton Civiel
Periode
november 2023 – maart 2024
Expertisepijler
tender, samenwerking

De provincie Utrecht heeft besloten om de komende zes jaar geen losse infrastructuurprojecten meer uit te brengen, maar dit te bundelen in raamovereenkomsten voor uitvoering en onderhouddutch process innovators ondersteunt Strukton Civiel bij het vormgeven van hun aanbestedingsplan voor de raamovereenkomst rondom uitvoering.

Koploper in duurzame infrastructuurprojecten

Judith Ekamper, adviseur Tender bij dutch process innovators, vertelt: “De provincie Utrecht wil zich profileren als koploper op het gebied van duurzaamheid. Maar wil de markt daarin mee kunnen gaan, dan zal de provincie een zekere mate van continuïteit moeten kunnen bieden om te zorgen dat een opdrachtnemer bepaalde investeringen kan doen.

Een raamovereenkomst betekent voor opdrachtnemers niet alleen meer mogelijkheden voor investeren in duurzaamheid, maar ook werkzekerheid op de lange termijn; geen overbodige luxe gezien de aanhoudende krapte aan gespecialiseerd personeel in de bouw- en infrasector. 

Expertise op tender én samenwerking

De inschrijving van Strukton Civiel is gebaseerd op drie EMVI-criteria, waaronder ‘samenwerking met de opdrachtgever’. Naast adviseurs Tender Judith Ekamper en Robbert van Staveren is daarom ook Manager Innovatie & Strategie Philine Goldbohm aangehaakt bij de tenderprocedure. Judith vertelt: “Philine is een expert op het gebied van samenwerking. Haar praktijkervaring komt goed van pas bij het vormgeven van een duidelijke visie op samenwerking én het schrijven van een sterk samenwerkingsplan.”

Philine wordt bij een succesvolle gunning bovendien voorgedragen als koershouder voor de gehele raamovereenkomst, projectoverstijgend. In die rol zou zij de komende zes jaar niet alleen de duurzaamheidsdoelstellingen in de gaten houden, maar ook regelmatig met het team van Strukton Civiel evalueren hoe de samenwerking verloopt en hoe zij zich hier verder in kunnen ontwikkelen. Deze zogeheten sleutelfunctionaris houdt de komende zes jaar niet alleen de duurzaamheidsdoelstellingen in de gaten, maar evalueert ook regelmatig met het team van Strukton Civiel hoe de samenwerking verloopt en hoe zij zich hier verder in kunnen ontwikkelen. Hierbij kijkt ze op organisatie-, team- en invididueel niveau mee. Ze behoudt het overzicht en stuurt bij om de doelen van de raamovereenkomst te bereiken.

‘We hebben tijdens dit traject een aantal werksessies van een hele dag gehouden, waardoor je elkaar als team ook op persoonlijk vlak beter leert kennen. De samenwerking verliep daardoor heel soepel.’
Judith Ekamper, adviseur Tender

Parallelle tenderprocedures voor onderhoud en uitvoering

De tenderprocedure voor de raamovereenkomst rondom de uitvoering van infraprojecten verliep zo goed als synchroon met die rondom onderhoud. Voor die laatste overeenkomst zijn onze adviseurs Nick van den Berg en Tom Vromen namens Versluys & Zoon BV aan de slag gegaan met een aanbestedingsplan. Ook daar hebben we een sleutelfunctionaris voor de lange termijn op het oog: adviseur Projectmanagement Kees van der Sar. De gunning voor beide raamovereenkomsten staat gepland voor mei 2024. 

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven