Privacyverklaring

Algemeen
Teneinde de DPI Consultancy B.V. website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat DPI Consultancy B.V. in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. DPI Consultancy B.V. respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De gegevens die door DPI Consultancy B.V. worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, telefoonnummer, e-mail, et cetera) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Waarom DPI Consultancy B.V. gegevens nodig heeft
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

  • Het verwerken van uw vraag
  • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen
  • Uw deelname aan een spel te effectueren
  • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site
  • U te kunnen verzoeken uw ervaringen met DPI Consultancy B.V. te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn. Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie.

Hoe lang DPI Consultancy B.V. gegevens bewaart
DPI Consultancy B.V.  bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden maximaal een jaar bewaard indien er geen contact met u tot stand komt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dutchpi.com. DPI Consultancy B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DPI Consultancy B.V. is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp

Inschrijvingsnummer KvK: 34328478

Telefoon: 023-20 012 53

E-mailadres: info@dpi.nu

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven