Realisatie Sterke Lekdijk

Opdrachtgever:
Mourik Infra
Uitvoering:
2020-2023
Expertise:
Samenwerking, Tender, Proces

De vraag

Mourik Infra is een van de drie bouwers in het Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk, een project van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) én onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Het Innovatiepartnerschap omvat de planuitwerking en realisatie van alle deeltrajecten tussen Amerongen en Schoonhoven, met een lengte van in totaal 55km. Het Innovatiepartnerschap biedt ruimte om innovatieve dijktechnieken toe te passen. Het doel is om ervaringen te bundelen en projectoverstijgend lessen te leren. Standaardisering van de werkwijze in deelprojecten maakt het mogelijk om opgedane kennis vast te leggen voor toepassing in volgende deeltrajecten. De uitvoering van het project loopt nog tot 2023.

Mourik Infra vroeg ons om in de aanbestedingsfase het plan van aanpak te schrijven en om na gunning deelmanagementplannen op te stellen en de kart te trekken voor het kennismanagementproces.

Ons antwoord

DPI heeft samen met Mourik Infra in de aanbestedingsfase het plan van aanpak geschreven. Als procesmanager in het kernteam hebben wij deelgenomen aan het assessment met de opdrachtgever. In de opstartfase hebben wij Mourik ondersteund bij de inregeling van de processen conform de ISO5001, het afleiden van eisen en het opstellen van deelmanagementplannen (DMP’s) op programma- en deelprojectniveau.

Voor het proces kennismanagement zijn wij kartrekker. Wij zorgen ervoor dat er op een goede manier kennis wordt opgebouwd, vastgelegd en gedeeld, met als doel fouten te voorkomen en de effectiviteit van het Innovatiepartnerschap te verhogen. De uitdaging is om van de theorie naar een praktische toepassing te komen. Wij begeleiden dit proces, zoeken de grens op tussen wat wenselijk en haalbaar is en zorgen ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn en blijven van de context, ontwikkelingen en gemaakte keuzes. We organiseren maandelijks kennis- en inspiratiesessies. Ook hebben we een verbindingsplatform opgezet om alle betrokkenen met elkaar in contact te brengen.

Projectbeheersing
“Kwaliteit kost niet meer, het is het gebrek aan kwaliteit dat kostbaar is…”
Laurens Schrijver

Onze trots

  • Dpi is deel van het kernteam van Innovatiepartner Mourik Infra.
  • Wij leveren een bijdrage aan het eerste Innovatiepartnerschap in het kader van het HWBP.
  • We geven invulling aan het nog relatief onbekende proces ‘kennismanagement’ voor een grote organisatie.
  • We bevorderen dat het samenwerken met verschillende organisatie met allemaal verschillende culturen meerwaarde voor iedereen meerwaarde heeft en tot een beter resultaat leidt.
  • We leren om met kleine stapjes voortgang te boeken en die kleinen stappen vervolgens uit te bouwen tot iets groots.

Wij leveren advies en begeleiding in tenders en aanbestedingen, projectbeheersing, omgevingsmanagement én assetmanagement. Wij formuleren bijvoorbeeld de strategie voor een tender, ondersteunen bij de weg naar een tijdig en gedragen ontwerp, zorgen voor een soepele realisatie met uw opdrachtgever én creëren een optimaal scenario voor onderhoud.

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven