Fair project­management

Het beste projectresultaat ontstaat uit samenwerking. Eén plus één is drie. Vanuit onze expertise Projectmanagement dragen wij op alle fronten bij aan succes. Wij bouwen een goede relatie op met onze klanten, we denken in integrale oplossingen en we gaan voor een fair projectrendement. En we voegen de daad bij het woord. We steken onze nek uit als risicodragend partner in projecten. Lees hier onze tendermanagement aanpak.

Ons advies

  • Complex
  • Concrete doelen
  • Resultaat

De projecten waar onze klanten mee komen, zijn vaak complex. Denk aan lastige opgaven, vele belanghebbenden en tegenstrijdige belangen. Dat soort projecten vragen per definitie om samenwerking. En dan met aandacht voor de harde en zachte kant: voor concrete afspraken en doelen én voor de samenwerkingscultuur. Onze projectmanagers brengen zowel zachte als harde projectmanagementcompetenties mee. De uitvoering van het werk staat daarbij centraal. Het doel is om het project binnen de afgesproken kaders en tot tevredenheid van de opdrachtgever te realiseren. Als onderdeel van het projectteam zijn wij mede-risicodragend. Door samen te werken halen we het beste in elkaar naar boven en komen we tot het beste resultaat: een vitale infrasector.

Gedreven door vooruitgang

  • Uniek
  • Complementair
  • Expertise

Elk project heeft zijn eigen unieke uitdagingen. Dat houdt ons enthousiast om de strategie en meerwaarde van onze klant naar boven te halen en zo krachtig mogelijk neer te zetten. Wij zorgen voor een team dat complementair is aan jouw team en de juiste expertise meebrengt, passend bij het project. Wij blijven investeren in de kennis en ontwikkeling van onze mensen en expertises. Daar hebben wij de dpi-academy voor opgericht. Wij lopen graag vooruit op de toekomst.

Why do we do what we do
Wij zijn hard op de inhoud, maar zacht op de samenwerking. De uitvoering staat voor ons centraal
Rigt Venema | Adviseur Projectmanagement

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven