Groot Onderhoud Tunnel Dortse Kil (Kiltunnel)

Met het groot onderhoud (2021-2022) werkt het Wegschap (het enige in Nederland) samen met Combinatie sKILs (Mourik-Dynniq) aan een toekomstbestendige Kiltunnel, waar veiligheid en beschikbaarheid gegarandeerd zijn en blijvend wordt voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving. In de in oktober 2019 gestarte bouwteamfase bundelen de Bouwteampartners vanuit verschillende disciplines hun krachten om tot de best uitvoerbare oplossingen te komen.

Als DPI hebben wij samen met sKILs het winnende Plan van Aanpak geschreven en zijn nu aan zet om deze aanpak in praktijk te brengen. DPI is van toegevoegde waarde voor het (bouwteam)procesmanagement. Denk aan de procesbegeleiding en projectbeheersing. Welke lessen wij leren? De bouwteamgedachte is niet vanzelfsprekend: het blijft zorgvuldig bouwen en hard werken. Less is more; Simpel is complex zat; regelmatig constateren, reflecteren en acteren om de samenwerking effectief en efficiƫnt te houden; en samen vanuit vakmanschap en plezier continu verbeteren.

Prestatiecontract Rijntakken

Project Prestatiecontract Rijntakken omvat op hoofdlijnen het onderhoud van de vaargeulen en uiterwaarden van delen van de Bovenrijn, Waal, Nederrijn en de Lek voor Rijkswaterstaat voor 2,5 jaar. DPI levert een bijdrage aan het projectteam van Van Den Herik in de rol van System Engineer, Risicomanager en Oplevercoƶrdinator. DPI is op het project ingezet met het doel om de interne raakvlakken in beeld te krijgen en daarmee de samenwerking te verbeteren. Het projectteam heeft diverse interne processen uitgewerkt en DPI is ingezet om deze processen te monitoren, te reviewen en te verbeteren.

DPI geeft handvatten in de aanpak tot verbeteringen in het aantoonbaar maken van werkzaamheden buiten, waarbij de keuringsplannen praktisch en eenduidig zijn opgesteld. Dit leidt tot het verwachte resultaat bij RWS.