Amstelveenlijn

De Amstelveenlijn, de voormalige sneltram 51, wordt vernieuwd. En dat is hard nodig. De lijn was, nagenoeg in zijn huidige vorm, in gebruik sinds 1990 en uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het regionale openbaar vervoer. Maar de huidige sneltrams waren verouderd, vaak overvol, reden niet vaak genoeg en waren gevoelig voor storingen. Ook is de verkeersveiligheid rondom de lijn niet optimaal.

Als DPI zijn wij hier druk bezig met het werpakketmanagement en het realiseren van de aflever- en opleverdossiers.

Wat houdt de vernieuwing in?
De voormalige sneltram 51 omgebouwd naar een veilige, snelle en betrouwbare tramverbinding met als eind-/beginhalte Amsterdam Zuid. Drie kruispunten worden ongelijkvloers gemaakt en krijgen een verdiepte ligging. Vier haltes komen te vervallen en worden verwijderd. Haltes worden samengevoegd tot één nieuwe halte op een nieuwe locatie, met als naam A.J. Ernststraat. Alle overige haltes worden vernieuwd en geschikt gemaakt voor de nieuwe lagevloertrams. En er komt een opstelterrein in de Legmeerpolder.

De vernieuwing vindt plaats in opdracht van Vervoerregio Amsterdam. Metro en Tram van de gemeente Amsterdam begeleidt de uitvoering. Hoofdaannemer is VITAL, een samenwerkingsverband van de VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en KWS.

Schiphol Landside Infrastructure

De komende jaren investeert Schiphol miljarden om klaar te zijn voor de toekomst door de realisatie van het Capital Program, hiervoor wordt de eerste fase van het Masterplan 2035/2040 uitgevoerd. Onderdeel van deze investeringen zijn de bouw van een nieuwe pier en een nieuwe terminal.
In voorbereiding hierop voert BAM in opdracht van Capital Program het project Schiphol Landside Infrastructure uit. DPI ondersteunt BAM op dit project en vervult de functies Systems Engineer en Riskmanager binnen het projectteam.

Het project Landside Infrastructure realiseert een goede bereikbaarheid van de nieuwe terminal, door de uitbreiding van een deel van de verbinding tussen de A4 en Schiphol van één naar drie banen.
Het aanpassen van Kabels & Leidingen en overige wegen om ruimte te maken voor de nieuwe terminal en een toekomstbestendige inrichting op maaiveld te realiseren.
Door de zeer beperkte ruimte en de complexe dynamiek op Schiphol is dit een uitdagend project waarbij een gestructureerde aanpak voorop staat. Veiligheid en continuïteit van de bedrijfsvoering op Schiphol krijgen altijd voorrang.

Om dit te realiseren wordt er intensief samengewerkt met een groot aantal betrokken partijen waarbij tegelijkertijd een circa 500 meter lang kunstwerk, 40 kilometer nieuwe leiding, 80 kilometer nieuwe kabel en een groot aantal kleinere objecten worden gerealiseerd.
BAM werkt hier met ondersteuning van DPI aan de realisatie van dit complexe project met een minimale hinder voor de gebruikers van Schiphol om uw toekomstige vakantie nog eerder te laten starten.