Herinrichting Vijzelstraat

Als sluitstuk van project ‘De Rode Loper’ voert Max Bögl Nederland B.V. in opdracht van Gemeente Amsterdam het project Herinrichting Vijzelstraat uit. DPI levert een bijdrage aan het IPM-team van Max Bögl in de rollen van Manager Projectbeheersing en Omgevingsmanager. DPI is vanaf de tenderfase betrokken bij het project.

Met de herinrichting wordt meer ruimte voor fietsers en voetgangers gecreëerd. Tegelijkertijd wordt de (gedeeltelijke) vernieuwing van drie monumentale bruggen uitgevoerd, worden kabels en leidingen in de ondergrond verlegd en wordt het tramspoor vernieuwd. Al deze factoren maken het project tot een complexe opgave, waarin slimme techniek, een doordachte fasering en het beperken van hinder voor de omgeving samen komen.

DPI is in een vroeg stadium betrokken bij het omgevingsmanagement, waardoor al vroeg in het project de verschillende uitdagingen op het vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zijn onderkend. Door dit op tijd te signaleren kan hier door het hele team goed rekening mee worden gehouden in de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.

Dijkverbetering Zoetermeer

Dpi ondersteunt het Hoogheemraadschap van Rijnland bij de verbetering van de waterkering langs de Voorweg en Wilsveen in Zoetermeer. Wij zijn gevraagd om vanuit onze expertise op het gebied van omgevingsmanagement de ‘Keukentafelgesprekken’ te voeren en deze te verwerken in een Klant-Eisen Specificatie (KES).

Vanuit deze samenwerking betrekken we de stakeholders en de omgeving al vóór de ontwerpfase. Wij gaan persoonlijk langs bij deze stakeholders voor het keukentafelgesprek om individueel hun wensen, eisen, belangen en risico’s vroegtijdig in kaart te brengen. Door de informatie overzichtelijk te verwerken in een KES kan Rijnland deze input omvormen tot concrete ontwerpkaders.

Tijdens verschillende informatiebijeenkomsten kunnen de stakeholders en geïnteresseerden zien en horen hoe hun wensen, eisen en belangen zijn mee genomen in het ontwerp. Zo werken Rijnland, DPI en de stakeholders van de Voorweg sámen aan droge voeten in de toekomst.