Naast onze diensten bieden wij ook onderstaande producten

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende producten die wij naast onze diensten aanbieden. Voor aanvullende informatie over deze producten, kunt u, natuurlijk geheel vrijblijvend, contact met ons opnemen. Wij staat u graag te woord.

Bouwteam LAB

Bouwteam LAB

Onze ervaring uit eerdere bouwteamprojecten (tijdens Tenders, fase 1 en fase 2) gebruiken wij om het Bouwteamproces te optimaliseren binnen nieuw op te starten of lopende projecten. Hiermee dragen wij bij aan de onderlinge samenwerking en een transparante...

read more
LAB Duurzaamheid

LAB Duurzaamheid

Organisaties bewust en toekomstbestendig maken door aan te sluiten bij de “Sustainable Development Goals” (opgesteld door de Verenigde Naties) of aanpak “Duurzaam GWW”. Wij maken een start met behulp van een Quick Scan. De resultaten en ons advies helpen organisaties...

read more
Prestatiegerichte Projectbeheersing

Prestatiegerichte Projectbeheersing

DPI voert prestatiegerichte en risicodragende projectbeheersing uit op projecten. Onze focus ligt op de prestatie van: een beheersbaar project, een goed rendement voor onze klant. Dit is dé volgende stap van DPI Projectbeheersing...

read more
DPI Care

DPI Care

“DPI Care’ helpt teams de meest waardevolle oplossing te kiezen door intuïtie, oordeel en ervaring systematisch mee te nemen in elke fase van een bouwproject. Het is een tool die maximaal ondersteunend is voor bijvoorbeeld de complexe vervangingsopgave van de...

read more
DPI Contractscan

DPI Contractscan

DPI Contractscan is een quick scan op toekomstige en lopende contracten van aannemers. Een adviseur Contracteren & Aanbesteden analyseert tijdens de contractscan de aandachtspunten en significante contractrisico’s en geeft advies over de beheersing van deze...

read more
DPI Ontwerp-LAB

DPI Ontwerp-LAB

Onze QuickScan inventariseert per ontwerpfase aan welke risico’s jouw ontwerp onderhevig is. We maken daarbij gebruik van onze database met ontwerprisico’s die we de afgelopen jaren opgebouwd hebben in Nederland. Vervolgens bieden wij jou een praktisch actieplan om...

read more
DPI Auditing en ISO 9001

DPI Auditing en ISO 9001

Toets en verbeter je (kwaliteits)processen met DPI Audits!DPI Auditing biedt organisaties de mogelijkheid om hun kwaliteitsprocessen te toetsen en te verbeteren. Onze Lead Auditors zijn gecertificeerd om op alle niveaus audits af te nemen: Eerste partij / Interne...

read more
DPI Universal Value

DPI Universal Value

Hoe overtuig je de opdrachtgever over de meerwaarde van jouw bedrijf bij een aanbesteding? En hoe garandeer je een goede samenwerking? Oftewel: hoe zorg je dat een project volgens heldere afspraken verloopt? Universal Value is een praktische vertaalslag van de best...

read more
PSSU – Project Samenwerking Start Up

PSSU – Project Samenwerking Start Up

We gaan aan de slag met de samenwerking. Daarom besteden we eerst aandacht aan de verwachtingen en eisen van de betrokken samenwerkingspartijen inclusief de (gezamenlijke) belangen. Daarna gaan we aan de slag met de pijlers van onze samenwerkingsvisie. De volgende...

read more
Meesters In Bouwen

Meesters In Bouwen

Meesters In Bouwen (MIB) is de training voor Opdrachtnemers die zich willen verbeteren om op een beheerste en aantoonbare wijze integrale projecten uit te voeren. Dat doen onze consultants met de juiste kennis, de juiste tools en met behulp van verschillende...

read more
DPI Samenwerking Real Drives

DPI Samenwerking Real Drives

Samenwerking is één van de belangrijkste aspecten binnen de ‘Vitale Infrasector’! Wij zijn daarom trots dat wij als DPI nu jullie samenwerking kunnen kickstarten binnen een project! Onze adviseurs Dick Waterink en Wouter Lindenbergh hebben namelijk officieel het...

read more