Prestatiecontract Rijntakken

Project Prestatiecontract Rijntakken omvat op hoofdlijnen het onderhoud van de vaargeulen en uiterwaarden van delen van de Bovenrijn, Waal, Nederrijn en de Lek voor Rijkswaterstaat voor 2,5 jaar. DPI levert een bijdrage aan het projectteam van Van Den Herik in de rol van System Engineer, Risicomanager en Oplevercoördinator. DPI is op het project ingezet met het doel om de interne raakvlakken in beeld te krijgen en daarmee de samenwerking te verbeteren. Het projectteam heeft diverse interne processen uitgewerkt en DPI is ingezet om deze processen te monitoren, te reviewen en te verbeteren.

DPI geeft handvatten in de aanpak tot verbeteringen in het aantoonbaar maken van werkzaamheden buiten, waarbij de keuringsplannen praktisch en eenduidig zijn opgesteld. Dit leidt tot het verwachte resultaat bij RWS.