Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl

DPI heeft Dynniq ondersteund in het omgevingsmanagement op het onderhoudscontract hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Kenmerkend waren de vele verschillende stakeholders met verschillende belangen. Voor onze omgevingsmanager was dit de uitdaging om de stakeholders tevreden te houden. Daarnaast was DPI verantwoordelijk voor: het aanvragen van vergunningen en (scheepvaart)verkeersmaatregelen en de coördinatie van neven opdrachtnemers en onderaannemers op de bruggen en sluizen binnen het areaal.