Dijkverbetering Zoetermeer

Dpi ondersteunt het Hoogheemraadschap van Rijnland bij de verbetering van de waterkering langs de Voorweg en Wilsveen in Zoetermeer. Wij zijn gevraagd om vanuit onze expertise op het gebied van omgevingsmanagement de ‘Keukentafelgesprekken’ te voeren en deze te verwerken in een Klant-Eisen Specificatie (KES).

Vanuit deze samenwerking betrekken we de stakeholders en de omgeving al vóór de ontwerpfase. Wij gaan persoonlijk langs bij deze stakeholders voor het keukentafelgesprek om individueel hun wensen, eisen, belangen en risico’s vroegtijdig in kaart te brengen. Door de informatie overzichtelijk te verwerken in een KES kan Rijnland deze input omvormen tot concrete ontwerpkaders.

Tijdens verschillende informatiebijeenkomsten kunnen de stakeholders en geïnteresseerden zien en horen hoe hun wensen, eisen en belangen zijn mee genomen in het ontwerp. Zo werken Rijnland, DPI en de stakeholders van de Voorweg sámen aan droge voeten in de toekomst.