Bouwteam LAB

Onze ervaring uit eerdere bouwteamprojecten (tijdens Tenders, fase 1 en fase 2) gebruiken wij om het Bouwteamproces te optimaliseren binnen nieuw op te starten of lopende projecten. Hiermee dragen wij bij aan de onderlinge samenwerking en een transparante risicobeheersing / allocatie.