Afsluitdijk

Van 2018 – 2022 wordt door het consortium LevveL – gevormd door BAM, van Oord en Rebel –bestaande objecten op de Afsluitdijk grondig gerenoveerd en nieuwe objecten gebouwd. Het aan LevveL gegunde DBFM contract beslaat, na de renovatie- en realisatieperiode van 4 jaar, een periode van 25 jaar onderhoud en instandhouding aan de nieuwe- en gerenoveerde objecten op de Afsluitdijk.

Van uit onze OMA-expertise dragen wij bij aan de onderhoudbaarheid en instandhouding van de objecten op de afsluitdijk voor de komende 25 jaar door op dit criterium de ontwerpen te toetsen, de risico’s te beoordelen, de veiligheid te borgen en onderhouds- en instandhoudingsplannen + taken te beschrijven.

Het dijklichaam van de Afsluitdijk beschermt Nederland al bijna 90 jaar tegen de kracht van het (Wadden)zeewater, daarnaast fungeren de spuisluizen en pompen in Den Oever en Kornwerderzand om het waterpeil in het IJsselmeer te reguleren door water te keren of in te laten. Verder dient de dijk als een belangrijke verbinding, via de weg, van Noord-Nederland met de rest van West-Nederland.

Over de gehele lengte wordt de Afsluitdijk verhoogd en versterkt, zodat de dijk bestand is tegen een storm die eens in de 10.000 jaar voorkomt. Naast dijkversterking en verhoging worden de bestaande spuigroepen bij Den Oever en Kornwerderzand gerenoveerd en wordt de Rijksweg A7, die over de Afsluitdijk loopt, verbeterd. Naast deze renovaties worden er door LevveL nieuwe objecten gerealiseerd zoals een fietspad aan de Waddenzee zijde, 2 nieuwe spui- en pompgroepen bij Den Oever, een coupure in de dijk, inclusief hoogwaterkering bij de vismigratierivier en twee hoogwaterkerende sluizen geplaatst vóór de bestaande schutsluizen.