DPI Ontwerp-LAB

Onze QuickScan inventariseert per ontwerpfase aan welke risico’s jouw ontwerp onderhevig is. We maken daarbij gebruik van onze database met ontwerprisico’s die we de afgelopen jaren opgebouwd hebben in Nederland. Vervolgens bieden wij jou een praktisch actieplan om deze ontwerpverstoringen te voorkomen. Op die manier verminder jij faalkosten en heb jij nog meer grip en invloed op de kwaliteit, planning en het succes van jouw project.

Why? 

Veel opdrachtnemers lopen tegen uitdagingen aan binnen hun ontwerpverantwoordelijkheden bij geïntegreerde contractvormen (bijvoorbeeld een D&C). Vooraf onderschatten opdrachtgever en opdrachtnemers de risico’s van het ontwerpproces waardoor er niet de juiste maatregelen worden getroffen om het ontwerpproces beheerst te doorlopen. Ontwerpplanning en ontwerpbegrotingen worden daarom vaak niet gehaald. Dit leidt tot vertragingenfaalkosten en ontevredenheid bij opdrachtgevers omdat zij het geleverde ontwerp onvoldoende integraal vinden. 

How? 

Vroegtijdig inzicht en overzicht in deze risicohelpt om het ontwerpproces robuust en goed doordacht in te richten. Dit resulteert in een project dat binnen tijd en budget wel een integraal ontwerp oplevert dat aantoonbaar aan de eisen en wensen van de opdrachtgever voldoet.  

What? 

Het ontwerp-LAB van DPI heeft een ontwerpscan ontwikkeld waarmee we een lopend ontwerpproces en/ of het kwaliteitssysteem van onze klanten toetsen. Door middel van de scan en onze kennisdatabase brengen de we risico’s in kaart die de kwaliteit, budget en planning van het ontwerpproces (gaan) verstoren. Vervolgens stellen we een actieplan op zodat het projectteam volledige grip en invloed krijgt op het ontwerpproces waarmee het proces integraal en beheerst verloopt binnen tijd en budget.