DPI Auditing en ISO 9001

Toets en verbeter je (kwaliteits)processen met DPI Audits! 

DPI Auditing biedt organisaties de mogelijkheid om hun kwaliteitsprocessen te toetsen en te verbeteren. Onze Lead Auditors zijn gecertificeerd om op alle niveaus audits af te nemen:  

Eerste partij / Interne Audit 

Deze audit wordt meestal geïnitieerd door het management van een organisatie en uitgevoerd door de afdeling die verantwoordelijk is voor de implementatie en het onderhouden van het managementsysteem. De organisatie beslist zelf de onderdelen en het tijdstip van auditeren. Auditeren is bij voorkeur gebaseerd op de belangrijkheid van de activiteiten en resultaten van voorgaande audits. 

Tweede partij / Externe Audit 

Een organisatie auditeert een van haar leveranciers (Opdrachtgever – Opdrachtnemer). Deze worden normaal gesproken geïnitieerd door de inkoopafdeling van de organisatie die een (potentiele) leverancier wil auditeren. De organisatie beslist over de inhoud van de audit, bijvoorbeeld gebaseerd op contractuele eisen of specifieke behoeftes. De focus ligt op die processen die effect hebben op het product en/of de dienst die wordt ingekocht bij de leverancier. 

Derde partij / Externe Audit 

Audits uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie. Een andere benaming voor deze audit is certificatieaudit. Het management van een organisatie vraagt om een certificatie audit en stelt de reikwijdte voor de audit voor. De aangewezen Lead auditor is verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid van de voorgestelde reikwijdte. 

Lead Auditor: Laurens Schrijver (l.schrijver@dutchpi.com) 

Lead Auditor: Reginald Mones (r.mones@dutchpi.com)