PSSU – Project Samenwerking Start Up begeleiding

We gaan aan de slag met de samenwerking. Daarom besteden we eerst aandacht aan de verwachtingen en eisen van de betrokken samenwerkingspartijen inclusief de (gezamenlijke) belangen. Daarna gaan we aan de slag met de pijlers van onze samenwerkingsvisie.

De volgende pijlers komen aan bod:

Psychologische veiligheid als basis voor een open samenwerking. Ruimte voor echte dialoog is alleen mogelijk wanneer mensen zich veilig voelen bij elkaar. Uitspreken naar elkaar wat je prettig vindt, wat je minder prettig vindt, wat jouw persoonlijke samenwerkingswaarden zijn en met elkaar benoemen wat bij jou als persoon frictie oplevert.

Structuur en duidelijkheid als basis van betrouwbaarheid. Elkaar aanspreken is gemakkelijker wanneer duidelijk is wat ieders rol en verantwoordelijkheid is. Op die manier voel je meer eigenaarschap over jouw werkzaamheden.  Daarnaast is het belangrijk dat er open over behoeften én belangen wordt gesproken omdat dit van grote invloed kan zijn op de communicatie en het functioneren van mensen. Vanuit één gezamenlijke agenda als organisaties en als individuen met elkaar werken.

Intrinsieke motivatie samenbrengen met het project. We hechten waarde aan de wederkerigheid tussen het project en de teamleden; de teamleden dragen bij aan het project en het project zelf ondersteunt ook bij de persoonlijke doelstellingen van de teamleden. Zo werk je aan jezelf door aan het project te werken. Wij geloven dat we op deze wijze belangen en doelstellingen beter kunnen samensmelten om tegenstrijdigheden en politieke spellen te voorkomen.

Methodieken die voorbij kunnen komen:

 • Samenwerkingspaspoorten
 • Persoonlijke story/moodboards
 • De geest van het contract
 • Escalatie pilot
 • Sportief onderdeel
 • Eten & drinken
 • VERI Matrices
 • Jenga/lego activiteit
 • TBV spel
 • Persoonlijke evaluaties planning
 • En nog vele anderen……

 Benieuwd naar wat uw project nodig heeft en naar de organisatie van een Project (Samenwerking) Start Up? Neem dan contact op!