Herinrichting Vijzelstraat

Als sluitstuk van project ‘De Rode Loper’ voert Max Bögl Nederland B.V. in opdracht van Gemeente Amsterdam het project Herinrichting Vijzelstraat uit. DPI levert een bijdrage aan het IPM-team van Max Bögl in de rollen van Manager Projectbeheersing en Omgevingsmanager. DPI is vanaf de tenderfase betrokken bij het project.

Met de herinrichting wordt meer ruimte voor fietsers en voetgangers gecreëerd. Tegelijkertijd wordt de (gedeeltelijke) vernieuwing van drie monumentale bruggen uitgevoerd, worden kabels en leidingen in de ondergrond verlegd en wordt het tramspoor vernieuwd. Al deze factoren maken het project tot een complexe opgave, waarin slimme techniek, een doordachte fasering en het beperken van hinder voor de omgeving samen komen.

DPI is in een vroeg stadium betrokken bij het omgevingsmanagement, waardoor al vroeg in het project de verschillende uitdagingen op het vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zijn onderkend. Door dit op tijd te signaleren kan hier door het hele team goed rekening mee worden gehouden in de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.