Groot Onderhoud Kiltunnel

Met het groot onderhoud (2021-2022) werkt het Wegschap (het enige in Nederland) samen met Combinatie sKILs (Mourik-Dynniq) aan een toekomstbestendige Kiltunnel, waar veiligheid en beschikbaarheid gegarandeerd zijn en blijvend wordt voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving. In de in oktober 2019 gestarte bouwteamfase bundelen de Bouwteampartners vanuit verschillende disciplines hun krachten om tot de best uitvoerbare oplossingen te komen.

Als DPI hebben wij samen met sKILs het winnende Plan van Aanpak geschreven en zijn nu aan zet om deze aanpak in praktijk te brengen. DPI is van toegevoegde waarde voor het (bouwteam)procesmanagement. Denk aan de procesbegeleiding en projectbeheersing. Welke lessen wij leren? De bouwteamgedachte is niet vanzelfsprekend: het blijft zorgvuldig bouwen en hard werken. Less is more; Simpel is complex zat; regelmatig constateren, reflecteren en acteren om de samenwerking effectief en efficiënt te houden; en samen vanuit vakmanschap en plezier continu verbeteren.