Programma Sterke Lekdijk: samenwerking maakt het verschil

Kernwoorden
Samenwerking, hoogwaterbescherming, kennis, innovatie
Auteurs
Philine Goldbohm, Laurens Schrijver, Daan Cornelissen

Door de toenemende klimaatverandering zal Nederland in de toekomst vaker te maken krijgen met hoogwater. In 2017 bleek echter dat een groot deel van de Nederlandse dijken niet voldoet aan de nieuwe, strengere eisen. Tijd om orde op zaken te stellen! Philine Goldbohm is vanuit dutch process innovators aangesloten als Adviseur Kennismanagement binnen het programma Sterke Lekdijk, als versterkingsopgave een belangrijk onderdeel van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma. Wat maakt Sterke Lekdijk volgens haar zo bijzonder? 

Hoe zat het ook alweer: programma Sterke Lekdijk in vogelvlucht

Het programma Sterke Lekdijk is onderverdeeld in zes deelprojecten die gefaseerd verlopen. In totaal wordt tussen 2017 en 2030 zo’n 55 kilometer van de Lekdijk aangepakt: alles tussen Amerongen en Schoonhoven. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werkt hiervoor in een Innovatiepartnerschap samen met drie aannemers: Mourik Infra, Van Oord en het Lek-ensemble (Heijmans Infra, GMB Civiel en de Vries & van de Wiel). Belangrijk onderdeel van dit Innovatiepartnerschap is de inzet van meerdere innovatieve technieken, waarbij ook de focus op duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Zo is de intentie uitgesproken om de dijkversterking vanaf 2030 volledig emissieloos te laten verlopen. 

De gefaseerde uitvoering betekent dat alle betrokkenen veel kunnen leren van de andere (eerder gestarte) deelprojecten binnen het programma, vertelt Philine. “Juist omdat de projecten niet parallel lopen, biedt dat de mogelijkheid om al in de opstartfase na te lopen welk deelproject zich goed leent voor welke innovaties uit het totale portfolio. Als aannemer heb je er heel veel baat bij als je daarover leert en ontwikkelt. En het waterschap profiteert ook, omdat het voor toekomstige trajecten dan geen innovatie meer is, maar een daadwerkelijke (bewezen) toepassing.”

 

Programmabelang staat voorop

Het gesmeerd laten verlopen van de samenwerking, onderlinge communicatie en ‘kennis laten werken’ op zowel programmaniveau als per deelproject en tussen programma en de deelprojecten is een flinke klus, vertelt Philine.Bij een traditionele samenwerkingsvorm kijkt een opdrachtgever heel erg naar de opdrachtnemer, want die gaat het uitvoeren. De opdrachtnemer op diens beurt zegt: vertel ons maar wat er moet gebeuren. Daar is in dit partnerschap geen sprake van, je pakt het vanaf het begin al samen op. Wat mij betreft werken we allemaal voor Sterke Lekdijk. Die benadering helpt de interactie vanuit open blik volgens haar, want het programmabelang staat voorop. “Ja, ik kom bij dutch process innovators vandaan en ja, ik opereer vanuit team Mourik, maar dat verdwijnt wat mij betreft echt allemaal naar de achtergrond.” 

"We werken allemaal voor Sterke Lekdijk."
Philine Goldbohm

Als Adviseur Kennismanagement ziet Philine de laatste tijd een inhoudelijke verschuiving ten opzichte van eerdere jaren. “Ondanks dat de mijlpalen nog steeds erg belangrijk zijn, is het besef ontstaan dat het succes van het programma staat of valt met serieuze aandacht voor de mensen. Lerend vermogen en over de jaren heen (steeds) verbeteren vraagt immers om voldoende ademruimte. Het is eigenlijk niets meer dan kennis voor je laten werken: op programmaniveau, maar ook voor deelprojecten onderling. Desondanks gaat dat niet vanzelf.  Daarom is kennismanagement binnen Sterke Lekdijk een vereiste. Om de deelprojecten te laten leren van andere deelprojecten, is voldoende overzicht, inzicht en kruisbestuiving nodig. Wij proberen dat vanuit kennismanagement te initiëren en te faciliteren, bijvoorbeeld door vakdagen en evaluaties te organiseren. Daarbij zoeken we altijd de samenwerking op met de andere ondersteunende processen, zoals innovatiemanagement en human resource management (HRM). Alleen zo slagen we erin om kennis op de kaart te zetten, hiervoor tijd vrij te maken en met plezier het lerend vermogen van individuen, teams en het programma te vergroten.” 

Samen kom je verder

Met name op programmaniveau werkt die filosofie goed, aldus Philine. Samen komen we verder. En dat merk je! Een rolhouder in het project had Sterke Lekdijk genomineerd voor een samenwerkingsprijs, waarvoor hij onder andere moest pitchen voor een jury. En wat stond er centraal in zijn verhaal? Ook wat voor vette dingen we allemaal doen, voor welke opgave we staan en waarom innoveren nodig is... maar met name dat we dat dus samen doen. Het gaat echt om de samenwerking tussen partijen: aannemers, waterschap en ingenieurs– en adviesbureaus, maar ook om de samenwerking tussen individuen. Dat is ook waarom het zo belangrijk voelt voor iedereen die daar werkt. Het staat of valt met wat jij doet, wat jij bijdraagt. En die individuele bijdrage van mijn programma-/projectcollega’s mag in mijn ogen af en toe best wat meer aandacht krijgen. Want samen krijgen we daarmee uiteindelijk de Lekdijk sterk! 

Bij dutch process innovators geloven we er heilig in dat samenwerken de basis vormt voor succes. Wil je meer weten over hoe wij de samenwerking binnen complexe projecten in goede banen leiden?

Naar de whitepaper

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven