3 onmisbare tips voor HBWP-projecten

Kernwoorden
lessons learned, hoogwaterbescherming, procesmanagement, tendermanagement
Auteurs
Daan Cornelissen, Philine Goldbohm, Laurens Schrijver

Via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt de komende decennia de grootschalige dijkrenovatie van Nederland aangepakt. Een flinke opgave die heel wat voeten in aarde heeft! Vanuit dutch process innovators zijn we op verschillende vlakken en bij meerdere deelprojecten binnen het HWBP betrokken: we brengen onze expertise in bij het winnen van tenders, op het gebied van procesbeheersing en vervullen een sleutelpositie qua kennismanagement. Wat zijn volgens onze mensen de belangrijkste lessen die waterschappen en aannemers kunnen trekken uit de eerste deelprojecten van het programma?

Tip 1: Maak ruimte voor innovatie

Juist doordat de deelprojecten gefaseerd worden uitgevoerd, is er ruimte om te verbeteren. Dat geldt zowel voor het proces vooraf als in de uitvoering. Zo kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers bijvoorbeeld beoordelen of een innovatieve techniek die bij een eerder deelproject is ingezet vruchten afwerpt. Volgens Philine Goldbohm, Adviseur Kennismanagement Sterke Lekdijk, is het daarbij wel een uitdaging om voldoende ruimte te vinden in alle drukke agenda’s om van elkaar te kunnen leren. Daarom denken ze binnen het project regelmatig na over hoe ze het lerend vermogen zouden kunnen vergroten:

“Een mogelijke optie zou zijn om bewuste ontwikkeltijd in te plannen: vier keer per jaar heel bewust een week plannen waarin de deelprojecten stilliggen. In die week zouden we dan alleen maar bezig zijn met ontwikkelen en innoveren: wat hebben we geleerd en wat zijn de verbeterpunten? Wat kunnen we daaraan doen? Doordat er in die week verder niks gevraagd wordt op projectgebied, creëer je ook een betere verbinding en zorg je dat er wat minder druk komt te liggen op de dagdagelijkse dingen.”

Tip 2: Bouw aan wederzijds begrip

Niet alle waterschappen hebben ervaring met dit soort projecten, wat het opstartproces nog wel eens ingewikkeld maakt. Daarbij komt kijken dat intenties uit het voorbereidingstraject niet altijd voor de volle honderd procent uitgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld doordat bepaalde experts uiteindelijk toch niet beschikbaar zijn of doordat een geplande innovatie bij nader inzien ongeschikt blijkt te zijn. Hoe zorg je in zo’n geval dat het proces toch soepel loopt? Laurens Schrijver, adviseur Proces, geeft aan dat wederzijds begrip daarbij van groot belang is:

“We hebben het waterschap steeds aan de hand meegenomen: laten zien bij welke stap in het proces we waren en wat daarna zou komen, uitgelegd hoe we werkzaamheden aanpakken, hoe we dingen oplossen. Eigenlijk waren we continu bezig met vertrouwen opbouwen. Dat zijn waardevolle momenten geweest, omdat je elkaar leert begrijpen en elkaars belangen leert kennen.”
Laurens Schrijver, adviseur Proces

Tip 3: Trek vanaf het begin samen op

Juist in de beginfase kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar goed versterken, vertelt teammanager Tender Daan Cornelissen. “De aannemer kan het waterschap helpen bij het toegewezen krijgen van budget. Een waterschap heeft in principe namelijk nog geen budget liggen, daarvoor moet het eerst goedkeuring krijgen vanuit het HWBP. Het ontwerp moet tot in de puntjes zijn uitgedacht en je moet het heel goed kunnen onderbouwen, want het toetscomité kan erg streng zijn.” Kortom: het plan moet volgens Daan goed in elkaar zitten, niet te uitgebreid zijn en niet te veel geld kosten.

Zeker als het waterschap zelf weinig technische kennis in huis heeft, is de ervaring die de opdrachtnemer op dat vlak meebrengt erg waardevol: “Als de aannemer en het waterschap samen optrekken in zo’n aanvraag en met elkaar zorgen dat de onderbouwing goed in elkaar zit, dat alle formulieren kloppen en alle tekeningen perfect zijn vóórdat ze de aanvraag indienen, dan scheelt dat een hoop tijd. Zo vergroot je de kans dat je je budget in één keer met vlag en wimpel binnenhaalt.” 

dutch process innovators is hét landelijk advies- en projectbureau voor de bouw, infra, energie en industrie. Wij richten ons op alle processen die nodig zijn om een project succesvol te winnen, te realiseren én te onderhouden: met focus op tenders, project- en procesmanagement, de omgeving en assetmanagement en de daarbij behorende samenwerking. 

Meer weten over hoe wij samenwerking met een smile faciliteren? 

Naar de whitepaper

Samen succesvol

Jouw project met ons

Maak deel uit van dpi

De baan van je leven